Motion Sensor Switch

วิธีการติดตั้ง Step M201 : Motion Sensor

Posted by:

ขั้นตอนการต่อใช้งานอุปกรณ์ M201 Motion Switch

อุปกรณ์ที่ให้มากับกล่องผลิตภัณฑ์สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ได้แก่

 1. M201 Motion Sensor / สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 1 ชิ้น
 2. Wire nut 3 ชิ้น

ลักษณะการยึดกับเพดานหรือผนัง

ในกรณีที่ยึดตัวเซนเซอร์กับฝ้า สามารถจัดสายให้ทะลุออกทางด้านหลังของตัวยึดได้ตามรูป ในการติดตั้ง  ทำได้ดังนี้

 1. ดึงสายลงมาจากฝ้าเพดาน ร้อยผ่านรูตรงกลางของฐานยึด M201
 2. ทำการต่อสายให้เรียบร้อย หลังจากนั้นค่อยดันสายทั้งหมดกลับเข้าไปใต้ฝ้า
 3. ยึดฐานของ สวิทช์ M201 เข้ากับฝ้า
 4. จึงล๊อค สวิทช์ M201 เข้ากับฐานยึด

ในกรณีที่ยึดตัวสวิทช์เซนเซอร์กับผนังทึบ สามารถจัดสายให้ออกมาด้านข้างของตัวยึด เพื่อต่อสายเข้ากับหลอดไฟ หรือต่อเข้ากลับกล่องสายไฟ ได้ตามรูปด้านล่าง

การต่อปลายสายไฟของสวิทช์ M201

การเข้าสายไฟ สามารถใช้ได้ทั้ง wire nut ที่มีมาให้กับกล่อง หรือ จะใช้ลูกเต๋าต่อสาย (ตามรูปด้านขวา) ก็ได้

 1. จับปลายสายที่ต้องการต่อกันไฟไขว้กันไว้
 2. ใช้คีมดัด ไขว้ปลายสายไฟเข้าด้วยกันให้แน่น
 3. นำ wire nut สวมเข้ากับสายไฟที่ไขว้กันแล้ว หมุน wire nut เข้ากับสายไฟตามเข็มนาฬิกาจนแน่น
 4. เพื่อความแน่นหนาของการต่อสายไฟ แนะนำให้ใช้เทบพันสายไฟพันที่ wire nut กับสายไฟอีกครั้งเพื่อป้องกันการหลุดออก

ขั้นตอนการติดตั้งสวิทช์ M201 และการปรับตั้ง

 1. ปิดสวิทช์หลักที่จ่ายไฟให้กับบริเวณที่จะติดตั้ง M201 ลงก่อน (Main breaker)  รวมถึงปิดสวิทช์ย่อย (ตัวที่จ่ายไฟเข้า M201) หลังจากนั้นใช้ไขควงวัดไฟตรวจสอบสายไฟทุกเส้นว่าไม่มีไฟฟ้าจ่ายในสายแล้ว *เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง
 2. ดูวงจรข้างกล่อง (หรือตรงสติกเกอร์ฟลอยบนตัวอุปกรณ์) ประกอบการติดตั้ง
 3. นำสาย Neutral ของสวิทช์ไฟ หลอดไฟ (หรือโหลดที่ต้องการนำไปควบคุม) และ M201 มาต่อเข้าด้วยกัน ตามรูป Neutral ทั้งหมดจะเป็นสายไฟสีดำ

4. นำสาย Line ของสวิทช์ M201 และสวิทช์เปิดปิดไฟมาต่อเข้าด้วยกัน ตามรูป Line ...

อ่านเพิ่มเติม →
3