Switch and Lighting INFO

ประยุกต์สวิทช์รีโมท I502L กับการควบคุมแชนเดอเลีย

Posted by:

ประยุกต์สวิทช์รีโมท I502L กับการควบคุมแชนเดอเลีย

ปัจจุบันการใช้ไฟช่อหรือไฟประดับขนาดใหญ่ (Chandelier) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณโถงทางเข้าบ้าน ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร นอกจากจะใช้เพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืน ยังเพิ่มความสวยงามและหรูหราให้กับบริเวณโดยรอบตัวบ้าน

โคมไฟเหล่านี้มักมีจำนวนหลอดในตัวโคมค่อนข้างมาก ที่พบเห็นโดยทั่วไปจะใช้เป็นหลอดไส้ขนาด 10-40 วัตต์ ซึ่งเมื่อเปิดสวิทช์ไฟควบคุม หลอดไฟจะสว่างพร้อมๆกันทุกดวง ทำให้กินกระแสไฟสูง ดังนั้นสวิทช์หรี่ไฟจึงเป็นทางเลือกในการประหยัดไฟของอุปกรณ์โคมเหล่านี้ แต่ปัญหาจากการติดตั้งชุดหรี่ไฟขนาดใหญ่เพื่อควบคุมระดับความสว่างของโคมระย้าชานเดอเลียคือ

  1. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ค่อนข้างสูง
  2. หากใช้สวิทช์หรี่ไฟแบบติดผนังเพื่อควบคุมโคมดังกล่าง อาจต้องเดินสายใหม่โดยแยกวงจรหลอดออกหลายๆวงจร แล้วคุมด้วยดิมเมอร์หลายๆตัว
  3. ข้อจำกัดของสวิทช์หรี่ไฟ หรือ ดิมเมอร์ ที่ใช้ควบคุมความสว่างได้ดีและเสถียรเฉพาะหลอดไส้เท่านั้น

ในปัจจุบัน มีหลอดชนิดใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นใช้ทดแทนหลอดไส้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นหลอดประหยัดพลังงาน – CFL หรือหลอด LED ซึ่งควบคุมความสว่างด้วยสวิทช์หรี่ไฟธรรมดาได้ไม่ค่อยดีนัก (มีการกระพริบ, หรือไม่สามารถหรี่ให้เหลือความสว่างน้อยๆได้ ซึ่งแตกต่างจากหลอดไส้ที่สามารถทำได้) ด้วยปัญหาข้างต้น เรามีคำแนะนำการแก้ไขด้วยเทคนิคการควบคุมด้วยสวิทช์ไร้สาย หรือรีโมท iSeries จาก Step

การควบคุมโคมไฟระย้า Chandelier ด้วยรีโมท สวิทช์ไร้สาย Step

การประยุกต์รีโมทเพื่อทดแทนการควบคุมระดับความสว่าง ทำได้โดยการควบคุม เปิด-ปิด หลอดไฟในชุดดวงโคมเป็น สี่ชุด แทนที่จะเปิดพร้อมกันทั้งหมด โดยอาจแยกตามจำนวนชั้นของโคมไฟ หรือ วงใน วงนอก หรือแล้วแต่ลักษณะทางกายภาพของโคมไฟแต่ละแบบ ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งสวิทช์เพิ่ม ไม่ต้องใช้ดิมเมอร์ และยังสามารถใช้กับหลอดได้ทุกชนิด

วิธีทำคือ การเพิ่มชุดสวิทช์ไร้สายแบบ 4 วงจร ( I502L ) โดยแยกสายภายในดวงโคม จากวงจรเดียวเป็น 4 วงจร ผู้ติดตั้งสามารถกำหนดกลุ่มของหลอดที่จะติดพร้อมกัน และเลือกขนาดหลอดได้ตามความสว่างที่ต้องการเช่นกัน ...

อ่านเพิ่มเติม →
0

ทำระบบสวิทช์สองทาง (สามทาง สี่ทาง ห้าทาง) โดยใช้สวิทช์ไร้สายรุ่น I503L

Posted by:

การทำระบบสวิทช์สองทางด้วยสวิทช์รีโมท I503L1

ตามที่ลูกค้าได้สอบถามกันเข้ามาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับการติดตั้งสวิทช์สองทางโดยใช้สวิทช์ไร้สายในรุ่น I501, I502L นั้น ซึ่งรุ่น I502L ดูจะเหมาะสมที่สุด แต่ก็มีข้อเสียคือต้องควบคุมการปิดเปิดด้วยรีโมทเท่านั้น ไม่สามารถใช้สวิทช์ผนังเปิด ปิด ร่วมด้วยได้ ผู้ใช้บางท่านอาจไม่สบายใจหากรีโมทหาย หรือเกิดความเสียหายอื่นๆซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมไฟจากรีโมทได้ ดังนั้น Step จึงพัฒนาอุปกรณ์รุ่น iSeries I503L1 ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าสำหรับการควบคุมได้ทั้งรีโมทและสวิทช์ผนังเดิม

โดยปกติการเดินวงจรสวิทช์สองทางจะติดตั้งตั้งแต่เริ่มเดินระบบไฟบ้าน การจะเพิ่มวงจรภายหลังนั้นอาจต้องมีการเจาะผนัง หรือรื้อวอลเปเปอร์ ซึ่งมีความยุ่งยาก แต่ระบบสวิทช์สองทางโดยใช้รีโมท Step iSeries จะสามารถลดเวลาและความไม่สะดวกจากการติดตั้งหรือเดินสายใหม่ได้เป็นอย่างมาก

หลักการของ Step iSeries รุ่นนี้ คือการใช้รีโมทหลายๆตัว ควบคุมกลุ่มหลอดไฟกลุ่มเดียวกัน โดยติดตั้งตัวรับ RS503L1 เข้าใปในวงจรเดิมโดย ต่อตัวรับดังกล่าวในจุดใดๆระหว่างสายไฟจากสวิทช์ที่ผนังและสายไฟที่ไปยังหลอดไฟเท่านั้น (ตามภาพ) อาจจะเป็นบนฝ้าหลังหลอดไฟหรือที่ผนังก่อนถึงสวิทช์ (แนะนำให้ติดตั้งในจุดที่สามารถเข้า service ได้ง่าย เผื่อไว้ในกรณีที่ต้องการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์) หลังจากนั้นใช้รีโมท iSeries 1-5 ตัว learning กับตัวรับที่ติดตั้งไว้ดังกล่าว แล้วติดฐานเพื่อวางรีโมทไว้ในจุดต่างๆตามที่ต้องการ (แทนสวิทช์ผนัง)

การใช้งานสวิทช์สองทางหลังการติดตั้งตัวรับเรียบร้อยแล้ว คือ การเปิดสวิทช์ที่อยู่บนผนังเพื่อจ่ายไฟไปยังตัวรับ สวิทช์เดียวกันนี้จะเป็นตัวควบคุมการปิดเปิดของหลอดทางหนึ่ง และปุ่มบนรีโมททุกตัว (ที่ learning ไว้กับตัวรับนี้) ก็สามารถควบคุมหลอดไฟได้อีกเช่นกัน ผู้ใช้สามารถเลือกติดตั้งรีโมท ณ จุดที่สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันมากที่สุด

remote switch iseries step อ่านเพิ่มเติม →

0

ประเภทของแสงไฟในหลอดฟลูออเรสเซนต์

Posted by:

หลายท่านอาจจะสงสัยเวลาที่ไปเลือกซื้อหลอดไฟ ซึ่งระบุประเภทของแสงว่าเป็น เดย์ไลท์ วอร์มไวท์ หรือคูลไวท์ ว่าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

 

  1. แสงเดย์ไลท์ (Day Light) เป็นโทนแสงสีขาวสว่างตา ให้ค่าแสงสว่างสูง มองเห็นได้ชัด ให้ความรู้สึกสดใส กระฉับกระเฉง ตื่นตัว ประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นหลัก ในทางเทคนิคแล้ว สีขาว Day light จะมีช่วงค่าองศาเคลวินที่ประมาณ 6500K (องศาเคลวิน) ซึ่งเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือหรือใช้ในพื้นที่ที่ใช้ทำงานฝีมือ เนื่องจากเป็นแสงที่สบายตาที่สุด นอกจากนี้แสงขาวที่มีค่าองศาเคลวินที่มากขึ้นไปถึง  ก็จะจัดอยู่ในกลุ่ม super daylight, super bright ซึ่งจะให้แสงที่อมฟ้ามากขึ้นไปตามลำดับ อย่างไรก็ตามการแยกแสงในกลุ่มนี้ด้วยตาเปล่าอาจทำได้ยาก นอกจากจะใช้เครื่องมือ หรือนำมาเทียบกันStep แสงไฟห้องทำงาน
    ห้องที่เหมาะสำหรับการใช้แสงประเภทนี้ เช่น ห้องทำงาน ภายในออฟฟิศ สำนักงาน ห้องครัว หรือแม้แต่ห้องนอน มุมอ่านหนังสือ มุมทำงาน หลอดไฟที่ให้แสงสีเดย์ไลท์ เป็นหลอดไฟที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุด เพราะคุณสมบัติที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทุกๆงาน
  2. แสงคูลไวท์ (Cool White) เป็นโทนแสงระหว่าง วอร์มไวท์และเดย์ไลท์ตารางเทียบสีแสง อ่านเพิ่มเติม →
    0

[Pantip : Review] ขั้นตอนการติดตั้งสวิทช์ไร้สาย I502L

Posted by:

ขอขอบคุณลูกค้า TES ที่ให้การสนับสนุนสินค้าของ Step และทำการรีวิวการติดตั้งสวิทช์ไร้สายใน Pantip.com ค่ะ ทางเราได้ติดต่อเพื่อขอลงเนื้อหาใน www.step1990.com เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และทางคุณ nes ได้อนุญาตแล้ว มาดูตัวอย่างการติดตั้งได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ทุกท่าน นี่เป็นรีวิวการติดตั้งครั้งแรกของเรา หากมีการใช้ภาษาพลาดไปนิด ผิดไปหน่อย หรือข้อความอาจจะงง ๆ ก็ขออภัยล่วงหน้านะคะ ^^ ว่าแล้วก็ มาเริ่มกันเลยดีกว่า

เราซื้อสวิทช์รีโมทมาจะเอามาติดตั้งเอาไว้เปิดปิดไฟหลังบ้านค่ะ เพราะปกติสวิทช์ไฟหลังบ้านมันก็จะอยู่หลังบ้านนั่นแหละ ซึ่งเวลาจะเดินไปตอนมืด ๆ เราก็กลัวพวกมลงแมลง งู้เงี้ยวเขี้ยวขอ เม่าโศก เราเลยอยากเปิดไฟจากข้างในบ้านก่อน แล้วจะได้เดินออกไปสว่าง ๆ โดยไม่ต้องเรียกช่างไฟมาตอกผนังใส่สวิทช์ แล้วเดินไฟใหม่ให้ปวดหัว

ซื้อมาตั้งไว้เกือบอาทิตย์ ก็ได้ฤกษ์ลงมือติดตั้งซักที เม่าบัลเล่ต์ (ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นสบายแล้วด้วย อิอิ)

แต่นนแต้นนน นี่เป็นหน้าตาของสวิทช์รีโมทที่ซื้อมาค่ะ

***ขอบคุณทุกท่านนะคะ พาพันขอบคุณ

ติดตั้งเสร็จก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันค่ะ ปวดนิ้วปวดแขนเลยทีเดียว แต่ภูมิใจมากค่ะ เม่าเริงร่า

มาเพิ่มเติมเรื่องราคานะคะ เราลืมใส่ ค่าเสียหายของอุปกรณ์หลัก ๆ ที่เราซื้อมาเพื่องานนี้ มีดังนี้นะคะ
– รีโมทสวิทช์ กล่องละ 880 บาท
– กล่องไฟ (สีขาวที่เอาไว้ใส่รีโมทสวิทช์) กล่องละ 23 บาท
– คีมตัดท่อ 289 บาท

ส่วนอุปกรณ์อื่น ...

อ่านเพิ่มเติม →
1

การปรับแต่งสวิทช์แสง

Posted by:

ตามปกติ สวิทช์แสง Step จะถูกปรับให้ใช้งานได้ทันทีหลังจากลูกค้าได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับวงจรแล้ว ค่าความสว่างที่ปรับตั้งจากโรงงานไปเป็นค่าที่เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเรา อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถปรับตั้งให้สวิทช์ติดหรือดับได้ตามความสว่างที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมค่ะ

การปรับค่าให้สวิทช์แสงจับค่าแสงได้เร็วขึ้นหรือช้าลงนั้น ให้ปรับที่ปุ่มด้านหน้าซ้ายของอุปกรณ์สวิทช์แสง จากรูปด้านล่างเป็นค่าที่ระบุถึงความสว่างในหน่วย LUX ที่สวิทช์จะควบคุมให้ไฟติด หากตัวหมุนถูกปรับให้ไปทางด้านซ้ายมากๆ นั่นหมายถึง เมื่อ sensor ตรวจจับว่าแสงภายนอกน้อยมาก หรือมืดมากนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น เวลาหนึ่งทุ่มที่ฟ้ามืดมากแล้ว* (ต่ำสุดที่ 5 LUX) สวิทช์จะทำงานให้ไฟติด ในทางตรงกันข้าม หากตัวหมุนถูกปรับให้ไปทางด้านขวามากๆ นั่นคือ สวิทช์จะทำงาน (ให้ไฟติด) เมื่อตรวจจับแสงได้ประมาณ 20 LUX ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงสภาวะที่ค่อนข้างสว่างค่ะ ยกตัวอย่างเวลาประมาณห้าโมงครึ่งหกโมง ที่ท้องฟ้ายังมีแสงให้มองเห็นได้ถนัด*

ติดตั้งสวิตแสง

นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับตั้งค่าเพื่อให้สวิทช์ควบคุมให้เปิดไฟแล้ว ปุ่มตัวหมุนดังกล่าวยังมีความสัมพันธ์กับการปรับตั้งสวิทช์ไฟให้ดับอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ใช้ที่ปรับตัวหมุนไปที่ด้านซ้ายมากๆ เพื่อให้ไฟติดเมื่อฟ้ามืดมากจริงๆ อาจจะพบปัญหาว่า ไฟที่ติดขึ้นมาแล้วจะกะพริบ ทั้งนี้เนื่องจากตามปกติเมื่อเราตั้งให้ sensor ที่ตรวจจับเปิดไฟเมื่อฟ้ามืดมากๆ sensor ตัวเดียวกันนี้จะควบคุมให้ปิดไฟเมื่อตรวจจับได้ว่ามีแสงสว่างเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ เมื่อฟ้ามืด สวิทช์ทำงานให้ไฟติด แต่เมื่อไฟติดขึ้นมาแล้ว สวิทช์ตรวจจับได้ว่ามีแสงแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะไปปิดไฟเสียอย่างนั้น ผู้ใช้จึงประสบปัญหาไฟติดๆดับๆนั่นเองค่ะ

ในทางตรงกันข้าม หากปุ่มหมุนที่ปรับไปทางตามเข็มนาฬิกามากๆ ไฟจะติดขึ้นมาในตอนเย็น ทั้งๆที่ยังไม่มืดมาก (ยกตัวอย่างประมาณ 5 โมงครึ่งหกโมง*) แต่ในตอนเช้า ...

อ่านเพิ่มเติม →
0
Page 1 of 2 12