Photoswitch

การปรับแต่งสวิทช์แสง

Posted by:

ตามปกติ สวิทช์แสง Step จะถูกปรับให้ใช้งานได้ทันทีหลังจากลูกค้าได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับวงจรแล้ว ค่าความสว่างที่ปรับตั้งจากโรงงานไปเป็นค่าที่เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเรา อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถปรับตั้งให้สวิทช์ติดหรือดับได้ตามความสว่างที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมค่ะ

การปรับค่าให้สวิทช์แสงจับค่าแสงได้เร็วขึ้นหรือช้าลงนั้น ให้ปรับที่ปุ่มด้านหน้าซ้ายของอุปกรณ์สวิทช์แสง จากรูปด้านล่างเป็นค่าที่ระบุถึงความสว่างในหน่วย LUX ที่สวิทช์จะควบคุมให้ไฟติด หากตัวหมุนถูกปรับให้ไปทางด้านซ้ายมากๆ นั่นหมายถึง เมื่อ sensor ตรวจจับว่าแสงภายนอกน้อยมาก หรือมืดมากนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น เวลาหนึ่งทุ่มที่ฟ้ามืดมากแล้ว* (ต่ำสุดที่ 5 LUX) สวิทช์จะทำงานให้ไฟติด ในทางตรงกันข้าม หากตัวหมุนถูกปรับให้ไปทางด้านขวามากๆ นั่นคือ สวิทช์จะทำงาน (ให้ไฟติด) เมื่อตรวจจับแสงได้ประมาณ 20 LUX ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงสภาวะที่ค่อนข้างสว่างค่ะ ยกตัวอย่างเวลาประมาณห้าโมงครึ่งหกโมง ที่ท้องฟ้ายังมีแสงให้มองเห็นได้ถนัด*

ติดตั้งสวิตแสง

นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับตั้งค่าเพื่อให้สวิทช์ควบคุมให้เปิดไฟแล้ว ปุ่มตัวหมุนดังกล่าวยังมีความสัมพันธ์กับการปรับตั้งสวิทช์ไฟให้ดับอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ใช้ที่ปรับตัวหมุนไปที่ด้านซ้ายมากๆ เพื่อให้ไฟติดเมื่อฟ้ามืดมากจริงๆ อาจจะพบปัญหาว่า ไฟที่ติดขึ้นมาแล้วจะกะพริบ ทั้งนี้เนื่องจากตามปกติเมื่อเราตั้งให้ sensor ที่ตรวจจับเปิดไฟเมื่อฟ้ามืดมากๆ sensor ตัวเดียวกันนี้จะควบคุมให้ปิดไฟเมื่อตรวจจับได้ว่ามีแสงสว่างเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ เมื่อฟ้ามืด สวิทช์ทำงานให้ไฟติด แต่เมื่อไฟติดขึ้นมาแล้ว สวิทช์ตรวจจับได้ว่ามีแสงแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะไปปิดไฟเสียอย่างนั้น ผู้ใช้จึงประสบปัญหาไฟติดๆดับๆนั่นเองค่ะ

ในทางตรงกันข้าม หากปุ่มหมุนที่ปรับไปทางตามเข็มนาฬิกามากๆ ไฟจะติดขึ้นมาในตอนเย็น ทั้งๆที่ยังไม่มืดมาก (ยกตัวอย่างประมาณ 5 โมงครึ่งหกโมง*) แต่ในตอนเช้า ...

อ่านเพิ่มเติม →
0

Step Photo Switch ปรับโฉมใหม่ **New Package**

Posted by:

Step ขอแนะนำสวิทช์แสง Package ใหม่ ในกล่องสีน้ำตาลดีไซน์สวย มีให้เลือก 3 ขนาด 5 Amp., 10 Amp., และ 16 Amp. ประสิทธิภาพดี คงทน มีดีไซน์ เปลี่ยน package ใหม่แต่ไม่มีลด Spec นะคะ 😀 สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าไฟฟ้า, Homepro, Homework,ไทยวัสดุและบุญถาวรค่ะ

สำหรับสินค้า packaging เดิมอาจจะยังพบได้ในร้านค้าบางร้านนะคะ 🙂

อ่านเพิ่มเติม →

0

สวิทช์แสง / Photo Switch แบบ Electronic มีข้อดีอย่างไร

Posted by:

สวิทช์แสง หรือ Photo Switch แบบ Electronic ดีอย่างไร?

จากบทความก่อนที่แนะนำการทำงานของสวิทช์แสงรวมถึงประเภทของสวิทช์ประเภทนี้ บทความนี้เรามาพิจารณาข้อดีของ photo switch แบบ electronic ว่าดีกว่าสวิทช์แสงแบบ mechanic อย่างไร

 1.  มีความแม่นยำต่อความเข้มแสงสูงกว่าแบบ mechanic เนื่องจากอุปกรณ์สวิทช์แสงประเภท mechanic มีอุปกรณ์ Bimetal มาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการควบคุมการทำงานของโหลด
 2. ค่าแสงที่ปรับตั้งไว้ของแบบ mechanic มีความคลาดเคลื่อนได้มาก เนื่องจากแผ่นโลหะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะปัจจัยภายนอก อาทิเช่น การเกิดสนิม การเกิดออกไซด์ของแผ่นโลหะ หรือแม้กระทั่งความร้อน ในขณะที่สิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อการทำงานของสวิทช์แบบอิเลคทรอนิกส์
 3. สวิทช์แบบอิเลคทรอนิกส์ถูกออกแบบให้สามารถปรับตั้งความไวต่อความเข้มแสงได้บ้าง ในขณะที่แบบ mechanic นั้นจะเป็นค่าตายตัวตามเสปคของ LDR และชนิดของ Bimetal ทำให้สวิทช์แสงแบบ Step มีความยืดหยุ่นในการปรับตั้งมากกว่าค่ะ
อ่านเพิ่มเติม →
0

หลักการทำงานของ Photo switch หรือ สวิทช์แสง

Posted by:

Photo Switch คือสวิทช์ที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยแสงแดดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานก็ต่อเมื่ออยู่ในที่มืดหรือแสงสลัวเท่านั้น ตัวอย่างการใช้งานเช่น ไฟถนน หรือ ไฟรั้วที่ต้องการให้ไฟติดในเวลากลางคืนและไฟดับในเวลากลางวัน การทำงานอย่างอัตโนมัตินี้เพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดพลังงาน ให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่ง โดยทั่วไป Photo Switch มีสองประเภท คือ

ความรู้เพิ่มเติม

LDRLDR

LDR : Light Dependent Resistor  คือ ความต้านทานชนิดที่ไวต่อแสง กล่าวคือ ตัวความต้านทานนี้สามารถเปลี่ยนสภาพทางความนำไฟฟ้า ได้เมื่อมีแสงมาตกกระทบ บางครั้งเรียกว่าโฟโตรีซีสเตอร์ ( Photo  Resistor)   หรือ โฟโตคอนดัคเตอร์   (Photo Conductor)   เป็นตัวต้านทานที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ(Semiconductor)   ประเภทแคดเมี่ยมซัลไฟด์ ( Cds : Cadmium Sulfide)   หรือแคดเมี่ยมซิลินายส์ ( CdSe : Cadmium Selenide) ...

อ่านเพิ่มเติม →
0

การติดตั้งสวิทช์แสง Step

Posted by:

วิธีติดตั้งสวิทช์แสงตามคู่มือที่ให้พร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์

ก่อนการติดตั้ง ควรสับสวิทช์ไฟหลักลง และตรวจสอบแรงดันไฟด้วยไขควงวัดไฟก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ติดตั้ง

การติดตั้งสวิทช์แสงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. ตำแหน่งที่จะติดตั้งสวิทช์แสง จะต้องไม่อยู่ในที่อับแสงจนเกินไปและไม่อยู่ในตำแหน่งที่แสงจากหลอดไฟส่องถึงโดยตรง
 2. การติดตั้งสวิทช์แสง ควรติดตั้งควบคู่กับสวิช์เปิดปิดที่ฝาผนัง เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและปรับแต่ง
 3. ปิดสวิทช์ไฟที่จ่ายมายังตำแหน่งที่จะติดตั้งสวิทช์แสง ใช้ไขควงวัดไฟตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไฟเข้า
 4. เปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้าโดยถอดสกรู 2 ตัว น็อครูที่จะร้อยสายไฟด้านหลังหรือด้านล่างของตัวเครื่องพร้อมกับใส่ยางกันซึมสีขาวที่มีมาให้กับเครื่อง 2 ตัว ให้เรียบร้อย
 5. วางส่วนฐานของตัวเครื่องเข้ากับผนังในตำแหน่งที่จะติดตั้งทำเครื่องหมายที่รูยึดสกรู 2 รู เจาะรูและฝังพุกบนผนัง โดยระวังอย่าให้สว่านเจาะถูกตำแหน่งสายไฟที่อยู่ใต้หรือบนผนัง
 6. ร้อยสายไฟทั้งหมดเข้าที่รูที่เจาะเอาไว้ พร้อมต่อสายตามวงจรด้านล่างให้ถูกต้อง
 7. ยึดตัวฐานเครื่องเข้ากับกำแพงด้วยสกรูสองตัวที่ให้มา พร้อมกับปิดฝาเครื่องให้เรียบร้อย
 8. เปิดสวิทช์จ่ายไปเข้าเครื่อง และวงจร เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ

ติดตั้งสวิตแสง

ท่านสามารถดูข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์รุ่น ST405 และ ST 410 ได้ที่นี่ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม →
2