STEP BLOG

ตัวอย่างการต่อวงจรตัวรับ RS503L1 กับวงจรเดิมในบ้าน

Posted by:

ตัวอย่างการต่อวงจรตัวรับ Step iSeries รุ่น RS503L1 ควบคู่กับระบบสวิทช์ฝาผนังเดิม (วงจรเดิม) แต่มีรีโมทควบคุมเปิด-ปิดที่ตำแหน่งอื่น ๆ โดยไม่ต้องน๊อคฝาผนังเพื่อเดินสายไฟเพิ่ม

ตัวอย่างการต่อวงจรตัวรับ

ตัวอย่างการต่อวงจรตัวรับ

การทำงานของรีโมทควบคุมได้ระยะไกลด้วยสัญญาณวิทยุ ควบคุมผ่านสิ่งกีดขวางได้ 360 องศา ตัวรับสามารถซ่อนใต้ฝ้า หรือหลังเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ระยะไกลที่สุดที่ควบคุมได้คือ 40 เมตร (เมื่อดึงเสาสัญญาณจนสุด)

สามารถเพิ่มรีโมทควบคุมได้มากที่สุด 10 ตัวต่อ 1 ตัวรับ (หรือ 10 โค้ดต่อ 1 ตัวรับ) รีโมทใช้ได้ทั้งรุ่น R602 ถึง R615X3

0
  บทความที่เกี่ยวข้อง

Add a Comment