สวิทช์เปิด - ปิดอัตโนมัติเพียงเดินผ่าน

เปลี่ยนบ้านให้ hi-tech ด้วย Step Motion Sensor สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เปิด-ปิด ติดง่าย ใช้ได้ดังใจ ตัวเล็ก ติดตั้งบนฝ้า รับสัญญาณได้ดี ประหยัดพลังงาน เพื่อ lifestyle คนรุ่นใหม่

พร้อมคุณสมบัติสวิทช์แสง

สามารถตั้งให้ทำงานเฉพาะเวลากลางคืนได้ เพราะมีคุณสมบัติเป็นสวิทช์ตรวจจับแสงในตัว

ประหยัดพลังงาน

เปิด-ปิดเฉพาะเวลาที่ต้องใช้งานจริง ตั้งช่วงเวลาหน่วงได้ตั้งแต่ครึ่งนาทีจนถึง 5 นาที

Step M201 สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหวคุณภาพดี มีความแม่นยำสูง ที่ทำให้การเปิด – ปิด ไฟเป็นเรื่องง่ายสุดๆ ไม่ต้องลากสายไฟยาวๆเพื่อติดตั้งสวิทช์ในจุดที่ต้องใช้มือกดเปิด-ปิด เพราะการควบคุมแบบอัตโนมัติของสวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ติดตั้งบนฝ้า ตรวจจับทุกครั้งที่ผู้ใช้เดินผ่านในรัศมีของ sensor อุปกรณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในที่ๆต้องเปิด ปิดบ่อยๆ เช่น โถงบันได ประตูหน้าบ้าน โถงทางเดิน ไม่ต้องคลำหาสวิทช์เปิดไฟในความมืดอีกต่อไป

การใช้งาน : สวิทช์ติดตั้งกับระบบไฟแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องการให้ทำงานเมื่อมีสิ่งมีชีวิต (ความร้อน) ผ่านในรัศมีตรวจจับ มี function การทำงานแบบสวิทช์แสงหรือ photo switch คือสามารถตั้งให้สวิทช์ทำงานเฉพาะช่วงเวลาที่แสงน้อย หรือไม่มีแสงได้

รายละเอียดทางเทคนิค สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

การเดินสายไฟ Step motion sensor

ระยะตรวจจับ motion sensor

สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

กระแสไฟ / supply voltage

โหลดสูงสุด / max. load

ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง / load type

อุณหภูมิแวดล้อม / ambient temp.

ช่วงหน่วงเวลา / delay time

ขอบเขตตรวจจับ / range

ความไวแสง / sensitivity

ความสูงที่แนะนำ / recommended height

ขนาดอุปกรณ์ / size 89 x 40 มิลลิเมตร

220โวลต์ +/- 50 เฮิร์ตซ์

ไม่เกิน 10 Amp

หลอดไฟทุกประเภท

-10 – 40 C

30 – 300 วินาที

2 – 5 เมตร 120 องศา

5 – 500 ลักซ์

2 – 3 เมตร

89 x 40 มิลลิเมตร

220V. +/- 50 Hz

< 10 Amp.

All bulb type

-10 – 40 C

30 – 300 sec.

2 – 5 M. range 120 degree

5 – 500 LUX

2 – 3 m.

86 x 40 mm.