• remote ที่เรียนรู้กับรุ่น RS502L หรือตัวรับรุ่น 4 วงจรนั้น ต้องใช้รีโมทรุ่น 6 ปุ่มขึ้นไป ซึ่งการเรียนรู้ 1 ครั้ง software ของอุปกรณ์จะจดจำให้ปุ่ม 1-4 สำหรับเปิดปิดวงจร 1-4 และมี master on/off โดยอัตโนมัติ หากเป็นรีโมทประเภทมากกว่า 6 ปุ่ม การเรียนรู้กับตัวรับ RS502L จะถูก lock ด้วยปุ่ม 1-4 เท่านั้น  การเรียนรู้กับตัวรับตัวอื่น ต้องเริ่มที่ปุ่มที่หมายเลข 5 เป็นต้นไปเท่านั้น –iSeries Tips

  • ข้อควรรู้ : I508L1 อาจถูกรบกวนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆได้ เนื่องจากใช้ความถี่ 315MHz ซึ่งอาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน เช่น การกดรีโมทพร้อมกันสอง ตัว หรือการใช้กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ electromagnetic interference เช่นมอเตอร์ขนาดใหญ่ –iSeries Tips

  • ชุดสวิทช์ไร้สาย I502L, I503L1, I508L1 ต่างก็มี function การเรียนรู้โค้ด สามารถใช้กับรีโมทรุ่น R506 หรือ R606 ก็ได้ค่ะ –iSeries Tips

  • ข้อควรรู้ : หลังจากเรียนรู้โค้ดรีโมทหมายเลข 1 เพื่อเปิด – ปิด แล้ว สวิทช์master on/off  จะไม่ได้ถูกเรียนรู้อัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องเลือกปุ่มที่จะใช้เป็น master on/off แล้วเรียนรู้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ในทำนองเดียวกัน หลังจากเรียนรู้ปุ่มรีโมทหมายเลข 2 ให้เรียนรู้ตัวรับด้วยปุ่ม master on/off ซ้ำอีกครั้ง เท่านี้ผู้ใช้ก็จะได้ปุ่ม master on/off เปิด-ปิดทุกตัวรับพร้อมกันได้อย่างสมบูรณ์ –iSeries Tips

การทำงานของรีโมทในผลิตภัณฑ์ตระกูล iSeries ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้คู่กับตัวรับสัญญาณได้ ทั้งในรุ่น RS502L, RS503L1 และ RS508L1 เพื่อความยืดหยุ่นของการควบคุมวงจร และใช้ประยุกต์กับส่วนต่างๆในบ้านหรืออาคารของท่านได้ตามความต้องการ

รีโมท iSeries รุ่น R506 เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่อยู๋ใน package คู่กับตัวรับ RS502L (ใน package ทั้งเซทเป็นชื่อรุ่น I502L) และ RS503L1 (ใน package ทั้งเซทเป็นชื่อรุ่น I503L1) รีโมทรุ่นนี้มีทั้งหมด 6 ปุ่ม โดยประกอบด้วยปุ่ม 1-4 และปุ่ม ON , OFF ซึ่งเป็นการเปิดและปิดทั้ง 4 วงจร จำหน่ายพร้อมถ่านมาตรฐาน
รีโมท iSeries รุ่น R606 เป็นรีโมทรุ่นใหม่ในตระกูล iSeries ที่พัฒนาขึ้นโดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพความแรงของสัญญาณให้สามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้มากขึ้น รีโมทประกอบด้วยสวิทช์ 6 ปุ่ม (ปุ่ม 1-4 และปุ่ม ON, OFF) ฟังก์ชันการทำงานเช่นเดียวกับรีโมทรุ่น R506 แต่มีศักยภาพผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีกว่า อุปกรณ์มีแยกจำหน่ายแล้วที่ ThaiElecShop.com

remote รุ่น R602 รีโมทแบบ 2 ปุ่ม มีเสา ส่งสัญญาณได้ไกล สามารถเลือกเรียนรู้แบบ self locking หรือ inter locking ก็ได้
remote รุ่น R608 รีโมทแบบ 8 ปุ่ม มีเสา ส่งสัญญาณได้ไกล สามารถเลือกเรียนรู้แบบ self locking หรือ inter locking ก็ได้

remote รุ่น R612 รีโมทแบบ 12 ปุ่ม มีเสา ส่งสัญญาณได้ไกล สามารถเลือกเรียนรู้แบบ self locking หรือ inter locking ก็ได้ ขนาด remote กว้างกว่ารุ่น R602, R606, R608
remote รุ่น R615 รีโมทแบบ 15 ปุ่ม มีเสา ส่งสัญญาณได้ไกล สามารถเลือกเรียนรู้แบบ self locking หรือ inter locking ก็ได้ ขนาด remote กว้างกว่ารุ่น R602, R606, R608

รีโมทR615X
remote รุ่น R615X
รีโมทR615X
remote รุ่น R615X
รีโมทR615X
remote รุ่น R615X

NEW รีโมท iSeries รุ่น R615X สามารถใช้ควบคุมตัวรับได้ถึง 36 ปุ่ม และปุ่ม on/off โดยปุ่มกลางแถวล่างสุดเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดการควบคุม การกดแต่ละครั้งจะแสดงที่ไฟ LED บนตัวรีโมท โหมดสีแดง โหมดสีม่วง และโหมดสีฟ้า

text for link

วิธีการล้างโค้ดและเรียนรู้โค้ดระหว่าง remote iSeries และ ตัวรับ  RS503L1

 วิธีการล้างโค้ดระหว่างตัวรับและรีโมททุกตัว
 วิธีการล้างโค้ดของรีโมทบางปุ่ม
 วิธีการเรียนรู้โค้ดแบบ self-locking ด้วยสวิทช์หลักและรีโมท
 วิธีการเรียนรู้โค้ดแบบ inter-locking ด้วยสวิทช์หลักและรีโมท
 วิธีการเรียนรู้โค้ดแบบ self-locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ
 วิธีการเรียนรู้โค้ดแบบ inter-locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ