dimmer step สวิทช์หรี่ไฟ ประเทศไทย

Step สวิทช์อิเล็กทรอนิกส์

 

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการเค้า สเต็ป (Step)  ออกแบบและผลิตโดยวิศวกรไทยตั้งแต่ปี 2533 เริ่มต้นจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สวิทช์หรี่ไฟอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ทดแทนการนำเข้าสินเค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศ ซึ่งในสมัยนั้นยังมีราคาสูงและไม่ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายในบ้านพักอาศัย อาจพบเห็นได้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ Dimmer ขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะกับการใช้ในครัวเรือน

Step จึงนับเป็นสวิทช์หรี่ไฟอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อแรกของไทย ที่ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กเหมาะสมกับการใช้ในบ้านพักทั่วไป โดยออกแบบให้สามารถติดตั้งกับหน้ากากสวิทช์ National/Panasonic ขนาด 3 ช่องและ 2 ช่องทั้งรุ่นเก่าและใหม่ มีความปลอดภัยทนทาน Step เป็นสวิทช์หรี่ไฟยี่ห้อแรกที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2542 และทำการปรับปรุงรวมถึงทดสอบคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด (2551) อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากผลิตภัณฑ์สวิทช์หรี่ไฟแล้ว Step ยังได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สวิทช์อัตโนมัติอื่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ในรูปแบบใหม่ ได้แก่ สวิทช์แสง ซึ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานและอำนวยความสะดวกในการควบคุมแสงสว่าง ที่ใช้หลักการตัวรับแสงสว่างอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจจับระดับแสงในเวลากลางคืนและกลางวัน เพื่อให้ไฟเปิด-ปิด ในเวลาที่ต้องใช้จริงเท่านั้น สวิทช์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ที่ตรวจจับได้อย่างแม่นยำเมื่อมีการเคลื่อนไหวในบริเวณติดตั้ง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเป็นสวิทช์แสงในตัว ปรับตั้งให้ตรงตามความต้องการใช้งาน

สวิทช์ไร้สาย หรือ สวิทช์รีโมท (Wireless switch) iSeries กลุ่มผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Step ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ประยุกต์เทคโนโลยีไร้สายกับการควบคุมแสงสว่าง สวิทช์ไร้สาย Step iSeries  มีความยืดหยุ่นในการใช้งานต่างจากสวิทช์ไร้สายหรือรีโมททั่วไป โดยสามารถปรับการควบคุมได้หลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เช่น เพิ่มรีโมทควบคุม หรือเพิ่มจุดรับสัญญาณ

สินค้า Step ได้รับการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่

  •  การออกแบบวงจรและรูปลักษณ์ภายนอกโดยวิศวกรไฟฟ้า
  •  คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ความทนทานและความปลอดภัย
  •  การตรวจสอบคุณภาพ (QC) ของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นก่อนออกวางจำหน่าย
  •  ให้ข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและถูกต้องตามความเป็นจริง
  •  ให้ข้อมูลวิธีการใช้-การติดตั้งผ่านคู่มือและ website เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และใช้งานได้ถูกต้องตามคุณสมบัติ

ทางผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Step หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่มั่นใจในคุณภาพสินค้าของเราต่อไป

ติดต่อเรา