“บริษัท อาร์ วัน เทค จำกัด” และเวบไซต์ “step1990.com” มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการรายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้สินค้า Step และข้อมูลบริษัท ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่ได้รับจากท่านไม่ว่าจะเป็นชื่อ หรือ email ที่บันทึกในระบบผ่านการติดต่อโดยตรงกับบริษัท หรือระบบสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคล หน่วยงาน บริษัทหรือองค์การอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ทางบริษัทอาจใช้ email ของท่านให้การส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ แต่จะใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ท่านสมาชิก หากท่านไม่ประสงค์จะรับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท สามารถส่งแจ้งมาทาง email: info@step1990.com

SHOP ONLINE