สวิทช์หรี่ไฟ มอก. Step

สวิทช์หรี่ไฟ Step


ดิมเมอร์ (Dimmer)

ใช้ติดตั้งกับสวิทช์ผนัง สำหรับฝาเนชั่นแนลทั้งรุ่นเก่า (ฟูลคัลเลอร์) และรุ่นใหม่ (ไวด์ซีรี่ส์) เพื่อปรับความสว่างของดวงโคมต่างๆ หรือโคมไฟอื่นๆ ที่เป็นชนิดหลอดไส้ (Incandescent) เหมาะกับการใช้ในบ้าน ร้านค้า ร้านอาหารหรือห้องต่างๆภายในตัวอาคาร สามารถปรับเปลี่ยนความสว่างได้ตามความต้องการหรือลักษณะการใช้งาน

สวิทช์หรี่ไฟทั้ง 5 รุ่นของสเต็ป ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้เลือกได้ตามความเหมาะสมของขนาดและกำลังไฟ สามารถติดตั้งได้ง่ายกับหน้ากากสวิทช์ นอกจากจะเพิ่มความนุ่มนวลให้แสงสว่าง ยังช่วยยืดอายุหลอดและประหยัดพลังงานตามความสว่างที่ลดลงได้อีกด้วย ท่านสามารถเลือกดูรายละเอียดทางเทคนิคของสวิทช์หรี่ไฟแต่ละรุ่นได้ตามภาพด้านล่าง

Dimmer Step รุ่นติดตั้งกับฝา National Wide Series

สวิทช์หรี่ไฟ 300 วัตต์ wide series : E033N

Step สวิทช์หรี่ไฟ dimmer ดิมเมอร์

ลักษณะและข้อกำหนด :

 • ใช้กับหลอดชนิดหลอดไส้ (Incandescence) หรือขดลวดความร้อน เท่านั้น
 • มีวงจรป้องกันสัญญาณวิทยุ เพื่อมิให้รบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น (ออกแบบตาม มอก.1955-2551)
 • จำนวนวัตต์ของหลอดรวมกันไม่เกินจำนวน 300 วัตต์
 • จำนวนวัตต์ของหลอดรวมกันต่ำสุด 45 วัตต์
 • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิทซ์
 • ปรับความสว่างได้ตั้งแต่ 0-99%
 • ใช้ในอาคาร อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
 • ขนาดภายนอกโดยประมาณ 23 x 44 x 55 (ก x ย x ส มิลลิเมตร)
 • น้ำหนักโดยประมาณ 40 กรัม

Specification :

 • For incandescent lamp only
 • Transient suppressor to avoid radio/TV interference according to TIS 1955-2551 (2008) : Lighting and similar equipment
 • Maximum connected load 300 Watt
 • Supply voltage 220 Volt AC 50 Hz
 • Brightness 0-99%
 • Bulb wattage from 45 – 300 Watt
 • Ambient temp < 40 C.
 • Model size 23 x 44 x 55 (W x L x H mm.)
 • Approximate weight 40g.

สวิทช์หรี่ไฟ 500 วัตต์ wide series : E046N

Step สวิทช์หรี่ไฟ dimmer ดิมเมอร์

ลักษณะและข้อกำหนด :

 • ใช้กับหลอดชนิดหลอดไส้ (Incandescence) หรือขดลวดความร้อน เท่านั้น
 • มีวงจรป้องกันสัญญาณวิทยุ เพื่อมิให้รบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น (ออกแบบตาม มอก.1955-2551)
 • จำนวนวัตต์ของหลอดรวมกันไม่เกินจำนวน 500 วัตต์
 • จำนวนวัตต์ของหลอดรวมกันต่ำสุด 60 วัตต์
 • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิทซ์
 • ปรับความสว่างได้ตั้งแต่ 0-99%
 • ใช้ในอาคาร อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
 • ขนาดภายนอกโดยประมาณ 46 x 44 x 52 (ก x ย x ส มิลลิเมตร)
 • น้ำหนักโดยประมาณ 70 กรัม

Specification :

 • For incandescent lamp only
 • Transient suppressor to avoid radio/TV interference according to TIS 1955-2551 (2008) : Lighting and similar equipment
 • Maximum connected load 500 Watt
 • Minimum bulb wattage 60 Watt
 • Supply voltage 220 Volt AC 50 Hz
 • Brightness 0-99%
 • Bulb wattage from 60 – 500 Watt
 • Ambient temp < 40 C.
 • Model size 46 x 43 x 52 (W x L x H mm.)
 • Approximate weight 70g.

Dimmer Step รุ่นติดตั้งกับฝา National Full Color

สวิทช์หรี่ไฟ 300 วัตต์ full color : E033

Step dimmer สวิทช์หรี่ไฟ มอก.

ลักษณะและข้อกำหนด :

 • ใช้กับหลอดชนิดหลอดไส้ (Incandescence) หรือขดลวดความร้อน เท่านั้น
 • มีวงจรป้องกันสัญญาณวิทยุ เพื่อมิให้รบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น (ออกแบบตาม มอก.1955-2551)
 • จำนวนวัตต์ของหลอดรวมกันไม่เกินจำนวน 300 วัตต์
 • จำนวนวัตต์ของหลอดรวมกันต่ำสุด 45 วัตต์
 • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิทซ์
 • ปรับความสว่างได้ตั้งแต่ 0-99%
 • ใช้ในอาคาร อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
 • ขนาดภายนอกโดยประมาณ 23 x 44 x 55 (ก x ย x ส มิลลิเมตร)
 • น้ำหนักโดยประมาณ 40 กรัม

Specification :

 • For incandescent lamp only
 • Transient suppressor to avoid radio/TV interference according to TIS 1955-2551 (2008) : Lighting and similar equipment
 • Maximum connected load 300 Watt
 • Supply voltage 220 Volt AC 50 Hz
 • Brightness 0-99%
 • Bulb wattage from 45 – 300 Watt
 • Ambient temp < 40 C.
 • Model size 23 x 44 x 55 (W x L x H mm.)
 • Approximate weight 40g.

สวิทช์หรี่ไฟ 500 วัตต์ full color : E046

Step สวิทช์หรี่ไฟ dimmer ดิมเมอร์
Step สวิทช์หรี่ไฟ dimmer ดิมเมอร์

ลักษณะและข้อกำหนด :

 • ใช้กับหลอดชนิดหลอดไส้ (Incandescence) หรือขดลวดความร้อน เท่านั้น
 • มีวงจรป้องกันสัญญาณวิทยุ เพื่อมิให้รบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น (ออกแบบตาม มอก.1955-2551)
 • จำนวนวัตต์ของหลอดรวมกันไม่เกินจำนวน 500 วัตต์
 • จำนวนวัตต์ของหลอดรวมกันต่ำสุด 60 วัตต์
 • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิทซ์
 • ปรับความสว่างได้ตั้งแต่ 0-99%
 • ใช้ในอาคาร อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
 • ขนาดภายนอกโดยประมาณ 43 x 70 x 50 (ก x ย x ส มิลลิเมตร)
 • น้ำหนักโดยประมาณ 81 กรัม

Specification :

 • For incandescent lamp only
 • Transient suppressor to avoid radio/TV interference according to TIS 1955-2551 (2008) : Lighting and similar equipment
 • Maximum connected load 500 Watt
 • Supply voltage 220 Volt AC 50 Hz
 • Brightness 0-99%
 • Bulb wattage from 60 – 500 Watt
 • Ambient temp < 40 C.
 • Model size 43 x 70 x 50 (W x L x H mm.)
 • Approximate weight 81 g.

Dimmer Step สวิทช์หรี่ไฟกลางทาง (มีสาย)

สวิทช์หรี่ไฟกลางทาง (แบบมีสาย) 200 วัตต์

Step สวิทช์หรี่ไฟ dimmer ดิมเมอร์

ลักษณะและข้อกำหนด :

 • ใช้กับหลอดชนิดหลอดไส้ (Incandescence) หรือขดลวดความร้อน เท่านั้น
 • มีวงจรป้องกันสัญญาณวิทยุ เพื่อมิให้รบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น (ออกแบบตาม มอก.1955-2551)
 • จำนวนวัตต์ของหลอดรวมกันไม่เกินจำนวน 200 วัตต์
 • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิทซ์
 • ปรับความสว่างได้ตั้งแต่ 0-99%
 • ใช้ในอาคาร อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
 • ขนาดภายนอกโดยประมาณ 33 x 66 x 40 (ก x ย x ส มิลลิเมตร)
 • น้ำหนักโดยประมาณ 130 กรัม (รวมสายไฟ)

Specification :

 • For incandescent lamp only
 • Transient suppressor to avoid radio/TV interference according to TIS 1955-2551 (2008) : Lighting and similar equipment
 • Maximum connected load 200 Watt
 • Supply voltage 220 Volt AC 50 Hz
 • Brightness 0-99%
 • Ambient temp < 40 C.
 • Model size 33 x 66 x 40 (W x L x H mm.)
 • Approximate weight 130g. (wire included)
SHOP ONLINE