สวิทช์เปิด - ปิดอัตโนมัติเพียงเดินผ่าน

เปลี่ยนบ้านให้ hi-tech ด้วย Step Motion Sensor สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เปิด-ปิด ติดง่าย ใช้ได้ดังใจ ตัวเล็ก ติดตั้งบนฝ้า รับสัญญาณได้ดี ประหยัดพลังงาน เพื่อ lifestyle คนรุ่นใหม่

พร้อมคุณสมบัติสวิทช์แสง

สามารถตั้งให้ทำงานเฉพาะเวลากลางคืนได้ เพราะมีคุณสมบัติเป็นสวิทช์ตรวจจับแสงในตัว

ประหยัดพลังงาน

เปิด-ปิดเฉพาะเวลาที่ต้องใช้งานจริง ตั้งช่วงเวลาหน่วงได้ตั้งแต่ครึ่งนาทีจนถึง 5 นาที

Step M201 สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหวคุณภาพดี มีความแม่นยำสูง ที่ทำให้การเปิด – ปิด ไฟเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องลากสายไฟยาวๆเพื่อติดตั้งสวิทช์ในจุดที่ต้องใช้มือกดเปิด-ปิด เพราะการควบคุมแบบอัตโนมัติของสวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ติดตั้งบนฝ้า ตรวจจับทุกครั้งที่ผู้ใช้เดินผ่านในรัศมีของ ส่วนตรวจจับ หรือ sensor อุปกรณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในที่ๆต้องเปิด ปิดบ่อยๆ เช่น โถงบันได ประตูหน้าบ้าน โถงทางเดิน ไม่ต้องคลำหาสวิทช์เปิดไฟในความมืดอีกต่อไป

การใช้งาน : สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ใช้ติดตั้งกับระบบไฟแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการให้ทำงานเมื่อมี “ความร้อน”เคลื่อนผ่านในรัศมีตรวจจับ นอกจากนี้ยังมี function การทำงานแบบสวิทช์แสงหรือ photo switch ที่สามารถตั้งให้สวิทช์ทำงานเฉพาะช่วงเวลาที่แสงน้อย หรือไม่มีแสงได้

รายละเอียดทางเทคนิค

การเดินสายไฟ Step motion sensor

ระยะตรวจจับ motion sensor

สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
ข้อกำหนด / spec
กระแสไฟ / supply voltage 220โวลต์ +/- 50 เฮิร์ตซ์ 220V. +/- 50 Hz
โหลดสูงสุด / max. load ไม่เกิน 10 Amp < 10 Amp.
ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง / load type หลอดไฟทุกประเภท All bulb type
อุณหภูมิแวดล้อม / ambient temp. -10 – 40 C -10 – 40 C
ช่วงหน่วงเวลา / delay time 30 – 300 วินาที 30 – 300 sec.
ขอบเขตตรวจจับ / range 2 – 5 เมตร 120 องศา 2 – 5 M. range 120 degree
ความไวแสง / sensitivity 5 – 500 ลักซ์ 5 – 500 LUX
ความสูงที่แนะนำ / recommended height 2 – 3 เมตร 2 – 3 m.
ขนาดอุปกรณ์ / size 89 x 40 มิลลิเมตร 89 x 40 mm.

Step Info Blog

21/07/2014
สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

วิธีการติดตั้ง Step M201 : Motion Sensor

ขั้นตอนการต่อใช้งานอุปกรณ์ M201 Motion Switch อุปกรณ์ที่ให้มากับกล่องผลิตภัณฑ์สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ได้แก่ M201 Motion Sensor / สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 1 ชิ้น Wire nut […]
SHOP ONLINE