สวิทช์ไร้สาย 1 วงจร (แบบ fixed code) : รุ่น I501

ชุดสวิทช์ไร้สาย 1 วงจรพร้อมรีโมท – เปิด ปิด ระบบวงจรไฟฟ้าแบบไร้สาย ไม่ต้อง learning ติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที เปิด – ปิดจากสวิทช์เดิมได้ ใช้งายง่าย ควบคุมได้รอบทิศทาง 360 องศา สัญญาณส่งได้ไกลถึง 25 เมตร*

สวิทช์ไร้สาย I501 เป็นรีโมทที่ออกแบบมาให้มีการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การปรับจูนใดๆ เพียงติดตั้งตัวรับในวงจร ก็สามารถควบคุมดวงโคมจากรีโมทที่อยู่ในเซทเดียวกันได้เลยทันที นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับสวิทช์ผนังเดิมได้อีกด้วย หากรีโมทหาย ก็ยังใช้สวิทช์ผนังควบคุมได้เป็นปกติ ตัวรีโมทมีขนาดเล็ก พกพาง่าย เหมาะสำหรับใช้ควบคุมไฟในสวน โรงรถ บูธแสดงสินค้า หรือส่วนอาคารที่ไม่ต้องการให้มีการเดินสายไฟ

ตัวอย่างการต่อสวิทช์ไร้สาย การเดินสายไฟ

ตัวอย่างการต่อสวิทช์ไร้สาย การเดินสายไฟ I501

ข้อมูลด้านเทคนิค (specification)

ระบบไฟ / Supply AC
: เอซี 220 โวลต์ + – 10%  50 เฮิทซ์
: 220V +- 10% 50Hz
การกินไฟ / Power Consumption
: ประมาณ 0.3 วัตต์
: Less than 0.3 Watt
ระยะควบคุมของรีโมท / Control Range
: 15-25 เมตร 360 องศา
: 15-25 m 360O
ความถี่สัญญาณควบคุม / Control Frequency
: 315 เมกกะเฮิทซ์
: 315 MHz
ชนิดของแบตเตอรี่ / Remote Battery Type
: 27A 12 โวลต์
: 27A 12 Volt
อายุแบตเตอรี่ / Battery live
: 12 เดือน
: 12 months
พิกัดโหลด / Maximum load
: กระแสโหลดสูงสุด 8 แอมป์
: 8 A.
ข้อแนะนำเบื้องต้นในการต่อจำนวนโหลด / Recommendation
– หลอดประหยัดขนาด 0-25 watt ไม่เกิน 8 ดวง
– Compact Fluorescent Lamp (@0-25 watt) < 8
– หลอดไส้ ไม่เกิน 600 วัตต์
– Incandescent < 600 watt
– Heater ไม่เกิน 1,500 วัตต์
– Heater < 1,500 watt
– หลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 watt ไม่เกิน 5 ดวง
– Fluorescent (@40 watt) < 5
– พัดลม (มอเตอร์) ไม่เกิน 50 วัตต์
– fan/motor < 50 watt
วัสดุรีโมทและตัวรับ / Case and remote material
– พลาสติกชนิด ABS
– ABS

*ระยะการรับ-ส่ง ของรีโมทขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดสิ่งกีดขวางโดยรอบ รวมถึงสัญญาณอื่นๆ ซึ่งอาจะรบกวนอุปกรณ์ เช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณมือถือ

**คำแนะนำดังกล่าวเป็นค่าโดยประมาณ ผู้ใช้ควรตรวจสอบจากผู้ผลิตหลอดหรืออุปกรณ๋ต่อพ่วงนั้นๆถึงค่ากระแสกระชากสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย

SHOP ONLINE