ชุดสวิทช์ไร้สาย 1 วงจร I503L1 พร้อมรีโมท learning code

ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารแบบไร้สาย สวิทช์ไร้สาย I503L1 ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้สวิทช์แบบเรียนรู้โค้ดได้ (เช่นเดียวกับรุ่น I502) และ สามารถใช้สวิทช์ผนังเปิดปิดได้ด้วย ซึ๋งต่างจากรุ่น I502L ที่เป็น 4 วงจรและควบคุมหลอดไฟจากรีโมทเพียงอย่างเดียว ส่วนตัวสวิทช์ผนังที่ต่อเข้ากับตัวรับ I502L เป็นเพียงอุปกรณ์ควบคุมให้กระแสไฟจ่ายไปที่ตัวรับเท่านั้น ไม่สามารถเปิด-ปิด หลอดไฟได้แบบรุ่น I503L1

Step iSeries สวิทช์ รีโมท
สวิทช์ไร้สาย I503L1

การใช้ : สวิทช์ไร้สาย I503L1 ในเซทที่จำหน่ายประกอบด้วยตัวรับแบบควบคุมได้ 1 วงจรและรีโมทรุ่น 6 ปุ่ม รุ่น R506 (4 ปุ่มแยก และสวิทช์เปิด-ปิด รวม) หลังจากการติดตั้งตัวรับกับวงจรไฟฟ้าแล้ว สามารถใช้รีโมทในการควบคุมแต่ละวงจรได้เลยโดยไม่ต้องปรับจูนหรือเรียนรู้ใหม่ (learning code) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเรียนรู้ตัวรีโมท สามารถปรับตั้งได้บนตัวรับเลย หรือจะใช้สวิทช์บนผนังเพื่อเรียนรู้ก็ได้ (เช่นเดียวกับวิธีเรียนรู้ของรุ่น I502L)

ซื้อสินค้าStepที่Thaielecshop

มีอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณและรีโมทรุ่น learning code มีแยกจำหน่าย สามารถสอบถามได้ที่ผู้แทนจำหน่ายและร้านค้าทั่วไป

ประยุกต์เป็นสวิทช์ 2-6 ทางได้ง่ายๆ ไม่ต้องเจาะผนังทำสีใหม่ให้ยุ่งยาก

 • การใช้งานด้วยรีโมท รีโมทในเซตมีการจับคู่กับตัวรับที่ปุ่มหมายเลข 1 (เปิด-ปิด) และ ปุ่ม ON (เปิด) กับปุ่ม OFF(ปิด) ผู้ใช้สามารถจับคู่รีโมทหรือตัวรับกับเซตอื่นๆได้ด้วยวิธีการเรียนรู้โค้ดที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 • การใช้สวิทช์ฝาผนังควบคุม 
  เปิด – กดปิด เปิด สวิทช์เร็วๆ 1 ครั้ง จะเป็นการเปิดโหลด
  ปิด – กดปิดสวิทช์เลย หรือกดปิดปสวิทช์ประมาณ 3 วินาที แล้วกดเปิด (ในกรณีที่ต้องการใช้รีโมทควบคุมการเปิดครั้งต่อไป หากกดปิดสวิทช์ผนังไปเลยจะไม่สามารถใช้รีโมทควบคุมได้ ต้องมาเปิดสวิทช์ผนังอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วถึงสามารถใช้รีโมทควบคุมการเปิดได้)

การติดตั้ง : การติดตั้งตัวรับ สามารถติดตั้งได้ทั้งกับวงจรเดิมหรือกับวงจรใหม่

 • การติดตั้งกับวงจรเดิมให้ต่อตัวรับระหว่างสวิทช์ผนังเดิมกับดวงโคมดังภาพด้านล่าง เพื่อใช้สวิทช์เดิมในการควบคุมการจ่ายไฟเข้าตัวรับได้ สะดวกสำหรับการปรับจูนหรือการเรียนรู้โค้ด (code learning) นอกจากนี้ ยังใช้ควบคุมการเปิดปิดวงจรไฟได้อีกด้วย
แผนภาพวงจรการติดตั้งสวิทช์ I503L1

แผนภาพวงจรการติดตั้งสวิทช์ I503L1

 • การติดตั้งกับวงจรใหม่ ผู้ใช้สามารถเลือกทางเดิน ณ จุดใดก็ได้บนสายไฟที่ต่อเข้าดวงโคม (วงจร) เป็นที่ๆง่ายต่อการถอดเปลี่ยนตัวรับ ในรุ่น I503L1 ผู้ใช้สามารถเรียนรู้โค้ด (code learning) ได้จากทั้งสวิทช์บนผนัง หรือสวิทช์เล็กบนตัวรับ
ระบบไฟ / Supply AC
:เอซี 220 โวลต์ + – 10%  50 เฮิทซ์
:220V +- 10% 50Hz
การกินไฟ / Power Consumption
: ประมาณ 0.9 วัตต์
: Less than 0.9 Watt
ระยะควบคุมของรีโมท / Control Range
: 15-25 เมตร 360 องศา
: 15-25 m 360O
ความถี่สัญญาณควบคุม / Control Frequency
: 315 เมกกะเฮิทซ์
: 315 MHz
ชนิดของแบตเตอรี่ / Remote Battery Type
: 27A 12 โวลต์
: 27A 12 Volt
อายุแบตเตอรี่ / Battery live
: 12 เดือน
: 12 months
พิกัดโหลด / Maximum load
: กระแสโหลดสูงสุด ไม่เกิน 10 แอมป์ (resistive)
: less than 10 A. (resistive)
ข้อแนะนำเบื้องต้นในการต่อจำนวนโหลด*/ Recommendation*
- หลอดประหยัดขนาด 10-25 วัตต์ ไม่เกิน 11 หลอด
- Compact Fluorescent Lamp (@10-25 watt) < 11
- หลอดไส้ ไม่เกิน 1,000 วัตต์
- Incandescent < 1,000 watt
–   หลอดฟลูออเรสเซนต์ (บัลลาสต์ขดลวด) ) 40 วัตต์ ไม่เกิน 6 หลอด
–   Fluorescent (@40 watt) < 6
– หลอด LED (3 – 10 วัตต์) ไม่เกิน 18 หลอด
– LED (3 – 10 watt) < 18
–  มอเตอร์ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 watt (1/6แรงม้า)
–   small fan/motor < 120 watt (1/6 HP)
วัสดุรีโมทและตัวรับ / Case and remote material
: ตัวรับ – พลาสติกประเภท ABS ชนิดไม่ลามไฟ
: Receiver – ABS Fire retartment

การเรียนรู้โค้ด : การเรียนรู้โค้ดสามารถทำได้ 2 วิธี

 • การเรียนรู้โค้ดด้วยสวิทช์ฝาผนัง (Normal Learning/Deleting)
  การเรียนรู้โค้ด (Learning)
  1) เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่ออยู่กับตัวรับที่ต้องการ (ถ้าสวิทช์เปิดอยู่แล้วให้ ปิด ค้างไว้ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่) จากนั้นให้กดปุ่มบนรีโมทหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็น ปุ่มเปิด ค้างไว้ทันที จนอุปกรณ์หรือหลอดไฟที่ต่อกับตัวรับนั้นทำงาน
  2) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็น ปุ่มปิด (ถ้าต้องการให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิด ให้กดที่ปุ่มเดิม) 1 ครั้ง อุปกรณ์ที่ต่อกับตัวรับจะหยุดทำงาน เช่น ไฟดับ ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียนรู้โค้ด
  การล้างโค้ด (Deleting)
  การลบโค้ดรีโมท เฉพาะบางหมายเลข ออกจากตัวรับ ให้กดปุ่มบนรีโมทในหมายเลขที่ต้องการจะลบโค้ดรีโมท ค้างไว้ จนกระทั่งไฟดับ (หรือโหลดเปลี่ยนสถานะจากติดเป็นดับ) ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้างโค้ด
 • การเรียนรู้โค้ดด้วยปุ่มกดข้างตัวรับ (Fast Learning/Deleting)
  การเรียนรู้โค้ด (Learning)
  1) เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่อกับตัวรับที่ต้องการ แล้วกดปุ่มข้างตัวรับแล้วปล่อยเร็วๆให้ไฟ LED บนตัวรับสว่าง (Load status) หลังจากนั้นให้กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มเปิดโดยไม่ต้องกดค้าง ไฟ LED จะดับ
  2) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มปิด (ถ้าต้องการให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิด ให้กดปุ่มเดิม) ไฟ LED จะติด ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียนรู้โค้ด
  การล้างโค้ด (Deleting)
  การลบโค้ดรีโมทออกจากตัวรับ ให้ทำในขณะที่ไฟ LED ติดอยู่ โดยกดปุ่มข้างตัวรับค้างไว้ จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนจากสว่างเป็นดับ ถือเป็นการ ลบโค้ดของรีโมททุกตัว ของตัวรับตัวนั้น

[callout font_size=”13px” style=”white”]

 • – ข้อควรรู้ : I503L1 อาจถูกรบกวนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆได้ เนื่องจากใช้ความถี่ 315MHz ซึ่งอาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน เช่น การกดรีโมทพร้อมกันสองตัว และไม่แน่นำให้ต่อสวิทช์ไร้สายใกล้กับมอเตอร์ขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์ที่สามารถส่งสนามแม่เหล็กได้ เพราะอาจรบกวนการรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์
 • – สวิทช์ไร้สาย I502L และ I503L1 ต่างก็มี function การเรียนรู้โค้ด สามารถใช้กับรีโมทรุ่น R506 หรือ R606 ก็ได้
 • – เพื่อให้การใช้งานภาครับของอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งตัวรับใกล้กันน้อยกว่า 1 เมตร
 • – อันดับแรกในการเรียนรู้โค้ด ต้องปิดสวิทช์ผนัง (ที่จ่ายไฟเข้าตัวรับ) ให้นานไม่ต่ำกว่า 8 วินาที เพื่อเป็นการ reset ระบบ ก่อนกดเปิดเพื่อเรียนรู้อันดับถัดไป

[/callout]

SHOP ONLINE