ชุดสวิทช์ไร้สายแบบปลั๊กเสียบ I508L1

อุปกรณ์ตัวเล็กที่เปลี่ยนการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านคุณให้ทันสมัย เพียงเสียบปลั๊กตัวรับไร้สายเข้ากับเต้ารับไฟบ้าน และเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเข้ากับตัวรับนี้ ก็สามารถใช้รีโมทควบคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างอิสระ

มีอะไรใน set I508L1

สวิทช์ไร้สายแบบปลั๊กเสียบ I508L1 เป็นชุดสวิทช์ที่ประกอบด้วย ปลั๊กตัวรับไร้สาย RS508L1 และ รีโมทรุ่น R606 (มีเสา) ทำงานด้วยคลื่นวิทยุ ผ่านสิ่งกีดขวางได้ ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเสียบปลั๊กตัวรับและใช้รีโมทควบคุมได้เลยโดยไม่ต้องเรียนรู้โค้ด เพราะอุปกรณ์ถูกตั้งค่าให้ใช้งานได้คู่กันแล้ว ตัวปลั๊กรับสัญญาณยังมีปุ่มเปิด-ปิด ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

ใช้งานในรูปแบบใด

อุปกรณ์ปลั๊กตัวรับไร้สาย I508L1 เหมาะกับลักษณะการใช้ในหลายๆรูปแบบ เช่น การเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่ไม่มีสวิทช์มาให้ในตัว ซึ่งการเสียบปลั๊กไฟค้างไว้ จะกินไฟตลอดเวลาและอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายในระยะยาวได้ ผู้ใช้สามารถประยุกต์ I508L1 กับการปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เสมือนเป็นสวิทช์ควบคุมอีก 1 ตัว อีกทั้งคุณสมบัติของสวิทช์ไร้สาย iSeries สามารถเปลี่ยนให้ควบคุมการเปิด-ปิดจากระยะไกลได้ หรือแม้แต่ในที่ๆยากต่อการเปิด-ปิดสวิทช์ด้วยตัวเอง เช่น เราเตอร์ใต้ฝ้า พัดลมดูดอากาศ*ในห้องน้ำ ห้องครัว โทรทัศน์ที่เปิด standby ไว้ตลอดเวลา เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เป็นต้น

การใช้งานสวิทช์ปลั๊กเสียบ Step iSeries

Clip VDO แนะนำการใช้งานสวิทช์ไร้สายแบบปลั๊กเสียบรุ่น I508L1 ผู้ใช้สามารถเลือกเปิด-ปิดในปุ่มเดียวกัน(self-locking) หรือเปิด-ปิด เป็นคนละปุ่มก็ได้ (inter-locking) เพื่อการใช้งานตามความเหมาะสม

ฟังก์ชันการเรียนรู้โค้ดของ I508L1

การเรียนรู้โค้ดด้วยปุ่มกดข้างตัวรับ (Fast Learning/Deleting)

  • การเรียนรู้โค้ด (Learning)
    1) เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่อกับตัวรับที่ต้องการ แล้วกดปุ่มข้างตัวรับแล้วปล่อยเร็วๆให้ไฟ LED บนตัวรับสว่าง (Load status) หลังจากนั้นให้กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มเปิดโดยไม่ต้องกดค้าง ไฟ LED จะดับ
    2) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มปิด (ถ้าต้องการให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิด ให้กดปุ่มเดิม) ไฟ LED จะติด ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียนรู้โค้ด
  • การล้างโค้ด (Deleting)
    การลบโค้ดรีโมทออกจากตัวรับ ให้ทำในขณะที่ไฟ LED ติดอยู่ โดยกดปุ่มข้างตัวรับค้างไว้ จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนจากสว่างเป็นดับ ถือเป็นการ ลบโค้ดของรีโมททุกตัว ของตัวรับตัวนั้น
iSeries สวิทช์ไร้สาย ปลั๊ก รีโมท

[karma_builder_heading animate=”in_from_top” heading_text=”คุณสมบัติทางเทคนิค” sub_heading_text=”รายละเอียดผลิตภัณฑ์” sub_heading_color=”#555555″ heading_size=”25px” heading_type=”h4″ heading_style=”none”][/karma_builder_heading]

ระบบไฟ / Supply AC
:เอซี 220 โวลต์ + – 10%  50 เฮิทซ์
:220V +- 10% 50Hz
การกินไฟ / Power Consumption (ไม่มี load / no load)
: ประมาณ 0.5 วัตต์
: Less than 0.5 Watt
ระยะควบคุมของรีโมท / Control Range
: 15-40 เมตร 360 องศา
: 15-40 m 360O
ความถี่สัญญาณควบคุม / Control Frequency
: 315 เมกกะเฮิทซ์
: 315 MHz
ชนิดของแบตเตอรี่ / Remote Battery Type
: 27A 12 โวลต์
: 27A 12 Volt
อายุแบตเตอรี่ / Battery live
: 12 เดือน
: 12 months
พิกัดโหลด / Maximum load
: อุปกรณ์ต่อพ่วงมีกระแสสูงสุด ไม่เกิน 8 แอมป์ (resistive)
 :ไม่ควรต่อกับมอเตอร์ที่มีขนาดเกิน 90 วัตต์
: less than 8 A. (resistive)
: not compatible with Motor > 90 watt
ข้อควรระวัง
 ตัวรับอาจถูกรบกวนจากสัญญาณรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference) จากอุปกรณ์มอเตอร์บางประเภท ซึ่งอาจส่งผลให้การควบคุมการปิด – เปิดของรีโมทไม่สมบูรณ์
The equipment could be affected by appliances with the high electromagnetic interference.
วัสดุรีโมทและตัวรับ / Case and remote material
: ตัวรับ – โพลีคาร์โบเนต(ไม่ติดไฟ)
: Receiver – polycarbonate
SHOP ONLINE