ตัวรับสัญญาณสวิทช์ไร้สาย RS503L1

ตัวรับสวิทช์ไร้สายรุ่น 1 วงจร สามารถนำไปติดตั้งเพิ่มเติมในจุดต่างๆภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงาน เพื่อเปลี่ยนการควบคุมระบบไฟฟ้าจากผนังเป็นการเปิด-ปิดจากรีโมท

ตัวรับสวิทช์ไร้สาย RS503L1 สำหรับติดตั้งกับวงจรไฟฟ้าสูงสุด 1 วงจร โดยผู้ใช้สามารถประยุกต์ติดตั้งตัวรับในแต่ละวงจร แล้วใช้รีโมทตัวเดียวควบคุมวงจรเหล่านั้นด้วยการเรียนรู้โค้ด ความสามารถเพิ่มเติมของตัวรับ RS503L1 คือสามารถใช้สวิทช์ผนังเปิดปิดได้ด้วย ซึ๋งต่างจากชุดสวิทช์รุ่น I502L (ประกอบด้วยตัวรับ RS502L1 และรีโมทรุ่น R506)

การใช้ : ตัวรับสวิทช์ไร้สาย RS503L1 ที่แยกจำหน่าย ควบคุมได้ 1 วงจร และสามารถใช้กับรีโมท iSeries รุ่น learning code ได้ทุกรุ่น หลังจากการติดตั้งตัวรับกับวงจรไฟฟ้าแล้ว ให้ปรับจูนหรือเรียนรู้ (learning) รีโมทและตัวรับให้รู้จักกัน ก่อนการเริ่มต้นใช้งาน

การเรียนรู้โค้ด I503L1

การใช้สวิทช์ฝาผนังควบคุม

เปิด – กดปิด เปิด สวิทช์เร็วๆ 1 ครั้ง จะเป็นการเปิดโหลด
ปิด – กดปิดสวิทช์เลย หรือกดปิดปสวิทช์ประมาณ 3 วินาที แล้วกดเปิด (ในกรณีที่ต้องการใช้รีโมทควบคุมการเปิดครั้งต่อไป หากกดปิดสวิทช์ผนังไปเลยจะไม่สามารถใช้รีโมทควบคุมได้ ต้องมาเปิดสวิทช์ผนังอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วถึงสามารถใช้รีโมทควบคุมการเปิดได้)

.

720x490_R_01

การใช้ Remote ควบคุม

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ทั้งแบบ Inter-locking และ self-locking เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน โดยใช้รีโมทรุ่นใดก็ได้ของ Step iSeries (ยกเว้นรุ่น fixed code) เพื่อเรียนรู้กับตัวรับ RS503L1

การติดตั้ง : การติดตั้งตัวรับ สามารถติดตั้งได้ทั้งกับวงจรเดิมหรือกับวงจรใหม่

  • การติดตั้งกับวงจรเดิมให้ต่อตัวรับระหว่างสวิทช์ผนังเดิมกับดวงโคมดังภาพด้านล่าง เพื่อใช้สวิทช์เดิมในการควบคุมการจ่ายไฟเข้าตัวรับได้ สะดวกสำหรับการปรับจูนหรือการเรียนรู้โค้ด (code learning) นอกจากนี้ ยังใช้ควบคุมการเปิดปิดวงจรไฟได้อีกด้วย
  • การติดตั้งกับวงจรใหม่ ผู้ใช้สามารถเลือกทางเดิน ณ จุดใดก็ได้บนสายไฟที่ต่อเข้าดวงโคม (วงจร) เป็นที่ๆง่ายต่อการถอดเปลี่ยนตัวรับ  ซึ่งรุ่นRS503L1 ผู้ใช้สามารถเรียนรู้โค้ด (code learning) ได้จากทั้งสวิทช์บนผนัง หรือสวิทช์เล็กบนตัวรับ

แผนภาพวงจรการติดตั้งสวิทช์ I503L1

แผนภาพวงจรการติดตั้งตัวรับ RS503L1 / I503L1

ความถี่สัญญาณควบคุม / Control Frequency

ระบบไฟ / Supply AC
:เอซี 220 โวลต์ + – 10%  50 เฮิทซ์
:220V +- 10% 50Hz
การกินไฟ / Power Consumption
: ประมาณ 0.9 วัตต์
: Less than 0.9 Watt
พิกัดโหลด / Maximum load
: กระแสโหลดสูงสุด ไม่เกิน 10 แอมป์ (resistive)
: less than 10 A. (resistive)
ข้อแนะนำเบื้องต้นในการต่อจำนวนโหลด*/ Recommendation*
- หลอดประหยัดขนาด 10-25 วัตต์ ไม่เกิน 11 หลอด
- Compact Fluorescent Lamp (@10-25 watt) < 11
- หลอดไส้ ไม่เกิน 1,000 วัตต์
- Incandescent < 1,000 watt
–   หลอดฟลูออเรสเซนต์ (บัลลาสต์ขดลวด) ) 40 วัตต์ ไม่เกิน 6 หลอด
–   Fluorescent (@40 watt) < 6
– หลอด LED (3 – 10 วัตต์) ไม่เกิน 18 หลอด
– LED (3 – 10 watt) < 18
–  มอเตอร์ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 watt (1/6แรงม้า)
–   small fan/motor < 120 watt (1/6 HP)
วัสดุรีตัวรับ / Case material
: ตัวรับ – พลาสติกประเภท ABS ชนิดไม่ลามไฟ
: Receiver – ABS Fire retartment

การเรียนรู้โค้ดที่ตัวรับทำได้ 2 วิธี

step เรียนรู้โค้ด สวิทช์ไร้สาย รีโมท

การเรียนรู้โค้ดด้วยสวิทช์ฝาผนัง (Normal Learning/Deleting)

การเรียนรู้โค้ด (Learning)

1) เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่ออยู่กับตัวรับที่ต้องการ (ถ้าสวิทช์เปิดอยู่แล้วให้ ปิด ค้างไว้ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่) จากนั้นให้กดปุ่มบนรีโมทหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็น ปุ่มเปิด ค้างไว้ทันที จนอุปกรณ์หรือหลอดไฟที่ต่อกับตัวรับนั้นทำงาน
2) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็น ปุ่มปิด (ถ้าต้องการให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิด ให้กดที่ปุ่มเดิม) 1 ครั้ง อุปกรณ์ที่ต่อกับตัวรับจะหยุดทำงาน เช่น ไฟดับ ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียนรู้โค้ด

การล้างโค้ด (Deleting)

การลบโค้ดรีโมท เฉพาะบางหมายเลข ออกจากตัวรับ ให้กดปุ่มบนรีโมทในหมายเลขที่ต้องการจะลบโค้ดรีโมท ค้างไว้ จนกระทั่งไฟดับ (หรือโหลดเปลี่ยนสถานะจากติดเป็นดับ) ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้างโค้ด

รีโมท I503L1 เรียนรู้โค้ด สวิทช์ไร้สาย

การเรียนรู้โค้ดด้วยปุ่มกดข้างตัวรับ (Fast Learning/Deleting)

การเรียนรู้โค้ด (Learning)

1) เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่อกับตัวรับที่ต้องการ แล้วกดปุ่มข้างตัวรับแล้วปล่อยเร็วๆให้ไฟ LED บนตัวรับสว่าง (Load status) หลังจากนั้นให้กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มเปิดโดยไม่ต้องกดค้าง ไฟ LED จะดับ
2) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มปิด (ถ้าต้องการให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิด ให้กดปุ่มเดิม) ไฟ LED จะติด ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียนรู้โค้ด

การล้างโค้ด (Deleting)

การลบโค้ดรีโมทออกจากตัวรับ ให้ทำในขณะที่ไฟ LED ติดอยู่ โดยกดปุ่มข้างตัวรับค้างไว้ จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนจากสว่างเป็นดับ ถือเป็นการ ลบโค้ดของรีโมททุกตัว ของตัวรับตัวนั้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสวิทช์ไร้สาย

สัญญาณรบกวน

สวิทช์ไร้สายรุ่น I503L1 หรือ RS503L1 อาจถูกรบกวนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆได้ โดยเฉพาะจากใช้ความถี่ 315MHz ที่เป็นความถี่เดียวกัน เช่น การกดรีโมทพร้อมกันสองตัว

ตัวรับ 1 วงจร ใช้กับรีโมทอะไรได้บ้าง

ชุดสวิทช์ไร้สาย I502L และ I503L1 ต่างก็มี function การเรียนรู้โค้ด สามารถใช้กับรีโมท iSeries ที่เป็นรุ่น learning code ได้ทุกรุ่นxt.

การติดตั้งเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้การใช้งานภาครับสมบูรณ์ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งตัวรับใกล้กันน้อยกว่า 1 เมตร เนื่องจากสัญญาณตัวรับอาจรบกวนกันได้

จะเรียนรู้โค้ด ต้องทำอะไรเป็นอันดับแรก

ในกรณีที่ซื้อตัวรับมาใหม่ หรือซื้อรีโมทมาใหม่ ซึ่งอุปกรณ์ 2 ตัวนี้ต้องถูกตั้งค่าให้ทำความรู้จักกันก่อนที่จะใช้งานได้ การตั้งค่าดังกล่าวก็คือการ “เรียนรู้โค้ด” นั่นเอง อันดับแรก ต้องปิดสวิทช์ผนัง (ที่จ่ายไฟเข้าตัวรับ) ให้นานไม่ต่ำกว่า 8 วินาที เพื่อเป็นการ reset ระบบ ก่อนกดเปิดเพื่อเรียนรู้อันดับถัดไป.

SHOP ONLINE