ปั๊มน้ำ รีโมท Step iSeries
สวิทช์ไร้สาย รุ่น I501 และ I502L ใช้คุมปั๊มน้ำ ได้หรือไม่?
30/10/2012
สวิทชไร้สาย I501 สวิทช์รีโมท
จะเลือกใช้ I501 หรือ I502L ดี?
30/10/2012

เรื่องนี้เป็นเรื่องคล้ายคลึงกับการต่อตัวสวิทช์ไร้สายเข้ากับปั๊มน้ำค่ะ แต่ เนื่องจาก โหลดชนิดมอร์เตอร์ จะมีกระแสกระชาก(Inrush Current)ในขณะจ่ายไฟเข้าสูงมากถึงประมาณ 6-10 เท่าของกระแสปกติ(Rated Current)หากไม่ระมัดระวังการใช้งาน อาจทำให้ตัวรับของชุดรีโมท เสียหายได้ ตัวมอร์เตอร์เองก็มีหลายแบบ หลายยี่ห้อ ซึ่งมีค่าทางไฟฟ้าไม่เหมือนกันจึงเป็นการยากที่จะเจาะจงให้แน่นอนได้ว่าใช้ได้สูงสุดเป็นกี่วัตต์?
พิกัดด้านกระแสสูงสุดที่ตัวรับของ I501,I502L คือ 8 แอมป์ ดังนั้น กระแสสูงสุดปกติ(Rated Current) เพื่อให้ตัวรับทนกระแสกระชากได้ คือ ประมาณ 0.8-1.30 Amp.(เผื่อกระแสกระชาก 6-10เท่า)
ระบบไฟฟ้าบ้านเราเป็นแบบ 220 โวลท์ คิดเป็นค่า วีเอ เท่ากับ  176-286 VA. ( volt-amp )
เพาเวอร์แฟค power factor(pf.) ของ motor ประมาณ  0.4 เพื่อจะหากำลังไฟฟ้า เราเอา ค่าวีเอ คูณ เพาเวอร์แฟคเตอร์ ทำให้ได้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด 70-114 watt.( ค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์, ค่ากระแสสูงสุดปกติ(Rated Current),กระแสกระชาก(Inrush Current) ของ
มอร์เตอร์แต่ละตัวเป็นค่าเฉพาะตัว อาจมีค่าต่างกัน )

จากการคำนวณข้างต้น ทำให้เราสามารถหาค่าสูงสุดของกำลังไฟของโหลดชนิดมอร์เตอร์ ที่จะใช้กับI-501,I-502Lได้อย่างปลอดภัยคือประมาณ  70-114 watt. หรือ ประมาณไม่เกิน 1/8 แรงม้า(93วัตต์)

สรุป จากคำถาม สวิทช์ไร้สาย รุ่น I-501 และ I-502L ใช้คุมมอร์เตอร์ได้แต่ต้องมีการตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าของมอร์เตอร์ให้ละเอียด ไม่ให้เกินพิกัดกระแสสูงสุดของสวิทช์ไร้สาย
แต่โดยพื้นฐานการออกแบบสำหรับ ไวเลสสวิทช์ รุ่น I-501 และ I-502L แล้ว
เราออกแบบให้ใช้กับโหลดที่เป็นมอร์เตอร์ขนาดเล็กๆ เช่น พัดลมดูดอากาศตามบ้าน ( ประมาณ 15-25 วัตต์ )หรือ พวก ปั๊มบ่อปลาเล็กๆเท่านั้น ดังนั้น การใช้ไวเลสสวิทช์ รุ่น I-501 และ I-502L เพื่อคุมมอร์เตอร์หรือ อินดัคตีปโหลดอื่นๆที่ไม่แน่ใจก็ควรควบคุมผ่าน เพาเวอร์รีเลย์ จะปลอดภัยและถูกต้องที่สุด เพราะเราสามารถเลือกขนาดของเพาเวอร์รีเลย์ตามขนาดของอินดัคทีฟโหลดนั้นๆ

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE