สวิทชไร้สาย I502L สวิทช์รีโมท
Model: I502L ต่อกับสวิทช์สองทาง (switch 2 way) ได้หรือไม่?
30/10/2012
ตำแหน่ง สวิตรีโมท
ตัวรับของสวิทช์ไร้สายควรติดตั้งไว้ตรงไหน?
30/10/2012

ในคู่มือได้ระบุระยะการควบคุมไว้ 15-25 เมตร เป็นระยะในที่เปิดโล่ง ระยะการควบคุมอาจลดลงด้วยสาเหตุต่างๆ โดยไม่เกี่ยวกับความบกพร่องของตัวสินค้า เช่น

  •  เมื่อ ควบคุมผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆ ยิ่งมีสิ่งกีดขวางมากชั้น ระยะควบคุมจะยิ่งลดลงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสิ่งกีดขวางที่เป็นโลหะ จะมีผลมากที่สุด
  •  คลื่น รบกวน ที่มาตามสายไฟ 220 โวลต์ เช่น อุปกรณ์ ที่เป็นมอร์เตอร์ทุกชนิด หรือ อุปกรณ์ที่กระจายสัญญาณรบกวน เช่นดิมเมอร์ เครื่องควบคุมความร้อนต่างๆ เป็นอาทิ
  •  คลื่น รบกวนที่มาทางอากาศ เช่น ติดตั้งอยู่บริเวณ ใกล้เสาอากาศวิทยุ โทรทัศน์ เสา ว. เสาอากาศโทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่สายส่งไฟแรงสูง และ บริเวณที่ใกล้กับที่มีการใช้วิทยุสื่อสารต่างๆ เช่น 245(ว.แดง) หรือ ว.ประเภทอืนๆ
  • ระยะระหว่างตัวรับสองตัวติดตั้งใกล้กันมากกว่า1เมตร จะมีผลให้ระยะควบคุมลดลง
  • สัญญาณ ควบคุมจากรีโมทอื่นๆในจังหวะที่กดปุ่มพร้อมๆกัน จะทำให้ตัวรับไม่สามารถแยกแยะรหัสควบคุมได้ ทำให้การกดครั้งนั้นๆไม่มีผลควบคุมใดๆ

ในกรณีที่มีปัญหาดังกล่าว ให้ทดสอบโดยการเปลี่ยนตำแหน่งสินค้า ถ้าระยะการควบคุมเปลี่ยนแปลงไป แสดงว่า เกิดจากสัญญาณรบกวนจริง สินค้าไม่บกพร่อง

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE