Step สวิทช์แสง
สวิทช์แสง Step ใน Package ใหม่
28/05/2013
การติดตั้ง Step iSeries สวิทช์ไร้สาย รีโมท I502L
บทความน่าสนใจเกี่ยวกับสินค้า Step
05/09/2013
Step ไฟในสวน

ตามปกติ สวิทช์แสง Step จะถูกปรับให้ใช้งานได้ทันทีหลังจากลูกค้าได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับวงจรแล้ว ค่าความสว่างที่ปรับตั้งจากโรงงานไปเป็นค่าที่เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเรา อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถปรับตั้งให้สวิทช์ติดหรือดับได้ตามความสว่างที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมค่ะ

การปรับค่าให้สวิทช์แสงจับค่าแสงได้เร็วขึ้นหรือช้าลงนั้น ให้ปรับที่ปุ่มด้านหน้าซ้ายของอุปกรณ์สวิทช์แสง จากรูปด้านล่างเป็นค่าที่ระบุถึงความสว่างในหน่วย LUX ที่สวิทช์จะควบคุมให้ไฟติด หากตัวหมุนถูกปรับให้ไปทางด้านซ้ายมากๆ นั่นหมายถึง เมื่อ sensor ตรวจจับว่าแสงภายนอกน้อยมาก หรือมืดมากนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น เวลาหนึ่งทุ่มที่ฟ้ามืดมากแล้ว* (ต่ำสุดที่ 5 LUX) สวิทช์จะทำงานให้ไฟติด ในทางตรงกันข้าม หากตัวหมุนถูกปรับให้ไปทางด้านขวามากๆ นั่นคือ สวิทช์จะทำงาน (ให้ไฟติด) เมื่อตรวจจับแสงได้ประมาณ 20 LUX ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงสภาวะที่ค่อนข้างสว่างค่ะ ยกตัวอย่างเวลาประมาณห้าโมงครึ่งหกโมง ที่ท้องฟ้ายังมีแสงให้มองเห็นได้ถนัด*

ติดตั้งสวิตแสง

นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับตั้งค่าเพื่อให้สวิทช์ควบคุมให้เปิดไฟแล้ว ปุ่มตัวหมุนดังกล่าวยังมีความสัมพันธ์กับการปรับตั้งสวิทช์ไฟให้ดับอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ใช้ที่ปรับตัวหมุนไปที่ด้านซ้ายมากๆ เพื่อให้ไฟติดเมื่อฟ้ามืดมากจริงๆ อาจจะพบปัญหาว่า ไฟที่ติดขึ้นมาแล้วจะกะพริบ ทั้งนี้เนื่องจากตามปกติเมื่อเราตั้งให้ sensor ที่ตรวจจับเปิดไฟเมื่อฟ้ามืดมากๆ sensor ตัวเดียวกันนี้จะควบคุมให้ปิดไฟเมื่อตรวจจับได้ว่ามีแสงสว่างเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ เมื่อฟ้ามืด สวิทช์ทำงานให้ไฟติด แต่เมื่อไฟติดขึ้นมาแล้ว สวิทช์ตรวจจับได้ว่ามีแสงแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะไปปิดไฟเสียอย่างนั้น ผู้ใช้จึงประสบปัญหาไฟติดๆดับๆนั่นเองค่ะ

ในทางตรงกันข้าม หากปุ่มหมุนที่ปรับไปทางตามเข็มนาฬิกามากๆ ไฟจะติดขึ้นมาในตอนเย็น ทั้งๆที่ยังไม่มืดมาก (ยกตัวอย่างประมาณ 5 โมงครึ่งหกโมง*) แต่ในตอนเช้า กว่าไฟจะดับ ต้องรอให้ท้องฟ้าสว่างค่อนข้างมาก (ประมาณ 100 LUX) สวิทช์ถึงจะทำงานตัดไฟนั่นเอง

เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากค่าเฉพาะของตัวอุปกรณ์ ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ทาง Step ได้ปรับตั้งอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ในค่าที่เหมาะสมมาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้ใช้ในการปรับตั้งค่าต้วยตัวเองค่ะ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับการติดตั้งสวิทช์แสง สามารถอ่านได้ที่นี่ค่ะ

* เวลาอ้างอิงดังกล่าวเป็นการกำหนดคร่าวๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและสภาพแวดล้อม ไม่ใช่เวลามาตรฐานสำหรับอุปกรณ์สวิทช์แสงประเภทนี้

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE