การติดตั้ง Step iSeries I503L1
ทำไม iSeries จึงแตกต่างจากสวิทช์ไร้สายประเภทอื่น
15/09/2014
Step สีของแสง
ประเภทของแสงไฟในหลอดฟลูออเรสเซนต์
01/02/2015
Step iSeries I503L! รีโมท

สวิทช์ไร้สาย I502L และ I503L1 ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติการเรียนรู้โค้ด (learning) หรือพูดง่ายๆคือการจับคู่กันระหว่างตัวรับและตัวส่งสัญญาณ (รีโมท) เพื่อลบข้อจำกัดในหลายๆด้าน เช่น หากรีโมทหายจะทำให้ใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมไม่ได้ แต่รุ่น I502L และ I503L1 ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากผู้ใช้สามารถนำรีโมทตัวใหม่มาเรียนรู้กับตัวรับสัญญาณเดิมได้เลย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจากสวิทช์ไร้สายในท้องตลาดอื่นๆ

iSeries
ข้อแตกต่างของ iSeries รุ่น I502L และ I503L1

ชุดสวิทช์ไร้สาย I502L มาพร้อมตัวรับรุ่น RS502L และ รีโมทรุ่น R506

ชุดสวิทช์ไร้สาย I502L มาพร้อมตัวรับรุ่น RS502L และ รีโมทรุ่น R506

step I502L1

สวิทช์ไร้สาย I503L1 มาพร้อมตัวรับรุ่น RS503L1 และรีโมทรุ่น R506

Model / คุณสมบัติทางเทคนิคและการใช้งาน
รุ่นผลิตภัณฑ์ I502L
รุ่นผลิตภัณฑ์ I503L1
จำนวนวงจรที่ใช้ต่อได้สูงสุด / Maximum circuit
สูงสุด 4 วงจร สามารถใช้ทีละวงจรได้
1 วงจร
คุณสมบัติการเรียนรู้โค้ด / Learning function
ใช้สวิทช์ผนังในการเรียนรู้โค้ด
ใช้สวิทช์ผนังในการเรียนรู้โค้ด หรือใช้สวิทช์บนตัวรับในการเรียนรู้โค้ดก็ได้
การเปิด – ปิด / Turning on-off
ใช้รีโมทในการเปิด-ปิดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับสวิทช์ผนังได้ (สวิทช์ผนังใช้ในการเรียนรู้โค้ดเท่านั้น)
ใช้ร่วมกับสวิทช์ผนังได้ คือสามารถเลือกเปิด-ปิดไฟที่รีโมท หรือเปิด-ปิดสวิทช์ผนังเร็วๆเพื่อเปิดหลอดไฟได้
ระบบไฟ / Supply AC
: เอซี 220 โวลต์ + – 10%  50 เฮิทซ์
: เอซี 220 โวลต์ + – 10%  50 เฮิทซ์
การกินไฟ / Power Consumption
: ประมาณ 0.9 วัตต์
: ประมาณ 0.9 วัตต์
ระยะควบคุมของรีโมท / Control Range
: 15-25 เมตร 360 องศา
: 15-25 เมตร 360 องศา
ความถี่สัญญาณควบคุม / Control Frequency
: 315 เมกกะเฮิทซ์
: 315 เมกกะเฮิทซ์
ชนิดของแบตเตอรี่ / Remote Battery Type
: 27A 12 โวลต์
: 27A 12 โวลต์
อายุแบตเตอรี่ / Battery live
: 12 เดือน
: 12 เดือน
พิกัดโหลด / Maximum load
: กระแสโหลดรวมสูงสุด 4 วงจร ไม่เกิน 12 แอมป์
: กระแสโหลดรวมสูงสุดแต่ละวงจรไม่เกิน 8 แอมป์
: กระแสโหลดสูงสุด ไม่เกิน 10 แอมป์
ข้อแนะนำเบื้องต้นในการต่อจำนวนโหลด*/ Recommendation*
- หลอดประหยัดขนาด 10-25 วัตต์ ไม่เกิน 10 หลอด / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 25 หลอด)
- หลอดประหยัดขนาด 10-25 วัตต์ ไม่เกิน 11 หลอด
- หลอดไส้ ไม่เกิน 1,000 วัตต์ / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 2,600 วัตต์)
- หลอดไส้ ไม่เกิน 1,000 วัตต์
–   หลอดฟลูออเรสเซนต์ (หม้อแปลงขดลวด) ) 40 วัตต์ ไม่เกิน 6 หลอด / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 15 หลอด)
–   หลอดฟลูออเรสเซนต์ (บัลลาสต์ขดลวด) ) 40 วัตต์ ไม่เกิน 6 หลอด
– หลอด LED (3 – 10 วัตต์) ไม่เกิน 16 หลอด / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 40 หลอด)
– หลอด LED (3 – 10 วัตต์) ไม่เกิน 18 หลอด
–  มอเตอร์ขนาดเล็ก ไม่เกิน 1/8 แรงม้า / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 1/2 แรงม้า หรือ 400 วัตต์)
–   มอเตอร์ขนาดเล็ก ไม่เกิน 100 watt (1/8 แรงม้า)
วัสดุรีโมทและตัวรับ / Case and remote material
: ตัวรับ – พลาสติกประเภท ABS ชนิดไม่ลามไฟ
: ตัวรับ – พลาสติกประเภท ABS ชนิดไม่ลามไฟ
สั่งซื้อที่ ThaiElecShop
buy
buy
Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE