สวิทชไร้สาย I501 สวิทช์รีโมท
จะเลือกใช้ I501 หรือ I502L ดี?
30/10/2012
Step iSeries remote รีโมท สวิทช์ ไร้สาย
VDO แนะนำ I502L ตอนที่ 1 – การใช้งานทั่วไป
02/01/2013

หากผู้ใช้ต้องการจะใช้สวิทช์ไร้สายกับระบบสวิทช์ 2 ทางที่มีอยู่เดิม เช่น การควบคุมไฟบริเวณโถงบันได ขอแนะนำให้ใช้สวิทช์ไร้สายรุ่น I501 เพราะติดตั้งได้สะดวกและเข้าใจการเดินสายได้ง่าย โดยอาจติดตั้งที่ตำแหน่งใกล้โคมไฟชุดที่ควบคุมสวิทช์ 2 ทางเดิม

สวิทช์สองทาง

การควบคุมการปิด-เปิด ก็สามารถใช้ระบบสวิทช์ 2 ทางเดิมทั้ง 2 ตัวได้ และสามารถเพิ่มการควบคุมด้วยตัวรีโมทไร้สายเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยขณะที่ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย I501 นั้น สวิทช์ไฟทั้งสองตัวต้องเปิดอยู่ คืออยู่ในตำแหน่งที่จ่ายไฟให้กับโคมโฟเท่านั้น (จากภาพจะเห็นว่าเป็นการต่อครบวงจร) โดยลักษณะจะเหมือนกับการเปิดสวิทช์ไฟไว้ตลอดเวลา แต่ใช้รีโมทของสวิทช์ไร้สาย I501 เพื่อควบคุมการ เปิด-ปิดหลอดไฟเพิ่มเติม

(ดูการใช้ I502L กับสวิทช์สองทางที่นี่))

I501กับสวิทช์สองทาง

จากภาพ สวิทช์เดิมจะอยู่ในตำแหน่ง เปิด ตลอดเวลา แต่ผู้ใช้จะควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยรีโมทอีกทอดหนึ่ง

ใหม่!! สำหรับการประยุกต์ใช้สวิทช์ไร้สายเพื่อเป็นสวิทช์สองทาง ขอแนะนำ สวิทช์ไร้สายรุ่นใหม่ Step iSeries I503L1 ซึ่งเป็นสวิทช์ไร้สายในกลุ่ม iSeries ที่นอกจากตัวรีโมทจะสามารถ learning กับตัวรับได้แล้ว (จูนกับตัวรับเพื่อให้รีโมทหลายตัวควบคุมตัวรับได้) หากรีโมทหายก็ยังสามารถใช้ไฟที่ผนังควบคุมได้อีกด้วย

[frame style=”modern” image_path=”https://www.step1990.com/wp-content/uploads/2015/01/54X40_RS503L1_01.jpg” link_to_page=”https://www.step1990.com/?p=2962″ target=”” description=”” float=”” lightbox=”” lightbox_group=”” size=”two_col_small”]

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE