ระยะการควบคุมสวิตไร้สาย
สวิทซ์ไร้สายมีระยะการควบคุมลดลง?
30/10/2012
ปั๊มน้ำ รีโมท Step iSeries
สวิทช์ไร้สายกับ “ปั๊มน้ำ”
30/10/2012

ตัวรับรีโมทสามารถติดตั้งได้ทุกที่ตามความสะดวกในการใช้งานของท่าน แต่ที่สำคัญต้องไม่ติดตั้งในกล่องเหล็ก เช่นในตัวโคมไฟที่เป็นโลหะ หรือ ในตู้ไฟหลักที่เป็นโลหะทึบ โดยทั่วๆไป จะติดตั้งตัวรับในบริเวณใต้ฝ้า ในตำแหน่งที่ติดตั้งสะดวกและประหยัดสายไฟมากที่สุด และพึงหลีกเลี่ยงให้ห่างจากส่วนที่เป็นโลหะ นอกจากนี้ยังไม่ควรติดตั้งใกล้บริเวณที่มีความร้อนสูง เช่น ใกล้ดวงโคมดาวไลท์ หรืออื่นๆ แม้ว่ากล่องตัวรับจะเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ แต่ความร้อนที่สูงอาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ผิดพลาดและทำให้อุปกรณ์ภายในตัวรับทั้งรุ่น I501 และ I502L เสียหายได้

กรณีติดตั้งตัวรับหลายๆตัว ให้พยายามเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละตัวรับมากกว่า 1 เมตร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการควบคุมสูงสุด

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE