สวิตแสง
หลักการทำงานของ Photo switch หรือ สวิทช์แสง
07/05/2013
สวิทช์แสง
Step Photo Switch ปรับโฉมใหม่ **New Package**
28/05/2013

สวิทช์แสง หรือ Photo Switch แบบ Electronic ดีอย่างไร?

จากบทความก่อนที่แนะนำการทำงานของสวิทช์แสงรวมถึงประเภทของสวิทช์ประเภทนี้ บทความนี้เรามาพิจารณาข้อดีของ photo switch แบบ electronic ว่าดีกว่าสวิทช์แสงแบบ mechanic อย่างไร

  1.  มีความแม่นยำต่อความเข้มแสงสูงกว่าแบบ mechanic เนื่องจากอุปกรณ์สวิทช์แสงประเภท mechanic มีอุปกรณ์ Bimetal มาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการควบคุมการทำงานของโหลด
  2. ค่าแสงที่ปรับตั้งไว้ของแบบ mechanic มีความคลาดเคลื่อนได้มาก เนื่องจากแผ่นโลหะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะปัจจัยภายนอก อาทิเช่น การเกิดสนิม การเกิดออกไซด์ของแผ่นโลหะ หรือแม้กระทั่งความร้อน ในขณะที่สิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อการทำงานของสวิทช์แบบอิเลคทรอนิกส์
  3. สวิทช์แบบอิเลคทรอนิกส์ถูกออกแบบให้สามารถปรับตั้งความไวต่อความเข้มแสงได้บ้าง ในขณะที่แบบ mechanic นั้นจะเป็นค่าตายตัวตามเสปคของ LDR และชนิดของ Bimetal ทำให้สวิทช์แสงแบบ Step มีความยืดหยุ่นในการปรับตั้งมากกว่าค่ะ
Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE