ประเภทของหลอดไฟ
12/03/2013
สวิทช์ไร้สาย Wireless Switch
15/03/2013

สวิทช์แสงอัตโนมัติ ช่วยเปิดไฟในเวลากลางคืนและปิดไฟในเวลากลางวันโดยที่คุณไม่ต้องทำเอง ประหยัดพลังงานจากการเปิดไฟค้างนานๆกรณีที่ลืมปิดไฟในช่วงเวลากลางวัน และยังอำนวยความสะดวกเปิดไฟเองตั้งแต่ตอนหัวค่ำอีกด้วย ติดตั้งได้ง่ายและสามารถติดตั้งไว้ริมอาคารด้านนอกได้ เพราะวัสดุถูกออกแบบให้มีส่วนกันฝน Photo switch ของ Step มี 3 รุ่น สำหรับอุปกรณ์ 5 amp. 10 amp. และ 16 amp.

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Comments are closed.

SHOP ONLINE