ทำระบบสวิทช์สองทาง (3-5ทาง) โดยใช้สวิทช์ไร้สายรุ่น I503L
14/03/2015
คุม โคมไฟ ด้วย รีโมท step
ประยุกต์สวิทช์รีโมท I502L กับการควบคุมแชนเดอเลีย
28/05/2015
Step แสง warm white cool white

รีโมทควบคุมแสงสว่าง

I503L1 การลบโค้ดรีโมทบางปุ่มจากรีโมท (Delete each code)

DeleteOne

I503L1 เป็นสวิทช์ไร้สายที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้โค้ด ซึ่งทำให้ตัวรับ (RS503L1) สามารถจับคู่กับรีโมทได้หลายตัว ซึ่งวิธีการลบโค้ดหรือล้างโค้ดระหว่างตัวรับและรีโมททุกตัวในคราวเดียว ทางทีมงานได้นำเสนอไปแล้วในบทความ การลบโค้ดรีโมททุกตัวจากตัวรับ สำหรับในบทความนี้จะนำเสนอการลบโค้ดรีโมททีละวงจร จากบนตัวรีโมท เพื่อเปลี่ยนแปลงวงจรการเปิด – ปิด ตัวอย่างเช่น ปุ่มหมายเลข 1 ควบคุมดวงไฟ 3 ดวงในห้องรับแขก ผู้ใช้ต้องการจะล้างการควบคุมของปุ่ม 1 โดยไม่กระทบกระเพือนการควบคุมของปุ่มอื่นๆ สามารถทำได้ง่ายๆด้วยวิธีการดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการล้างโค้ด
  1. เลือกวงจรที่ต้องการล้างโค้ด และกดปุ่มบนรีโมทเพื่อเปิดไฟ
  2. กดปุ่มดังกล่าวค้างไว้ (ไฟ LED บนตัวรีโมทจะติด) จนกระทั่งดวงไฟบนเพดานที่ปุ่มรีโมทนั้นควบคุมอยู่ดับหมด
  3. ทำการล้างโค้ดรีโมทและตัวรับ สำหรับวงจรที่เลือก เสร็จเรียบร้อย

เมื่อทำการล้างค้ดรีโมทและตัวรับสำหรับปุ่มที่ต้องการแล้ว ลูกค้าสามารถเรียนรู้ปุ่ม switch บนรีโมทดังกล่าวกับตัวรับตัวใหม่ได้ค่ะ

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE