สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
วิธีการติดตั้ง Step M201 : Motion Sensor
21/07/2014
การติดตั้ง Step iSeries I503L1
ทำไม iSeries จึงแตกต่างจากสวิทช์ไร้สายประเภทอื่น
15/09/2014
Step iSeries รีโมท เปิด ปิด ไฟ

I503L1

สวิทช์ไร้สาย Step iSeries

iSeries คือสินค้า Step กลุ่มการควบคุมไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์ไร้สาย โดยประยุกต์คลื่นความถี่วิทยุที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รอบทิศทาง เปลี่ยน lifestyle การควบคุมไฟแบบเดิมๆให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของสวิทช์ไร้สาย

ใช้รีโมทเพื่อควบคุม “สวิทช์” ซึ่งมีตัวรับสัญญาณจากรีโมทอยู่ภายใน โดยสวิทช์ดังกล่าวสามารถติดตั้งในวงจรทั้งในจุดที่อยู่บนผนัง หรือหลังผนัง บนฝ้าหรือใต้ฝ้า ตามความสะดวกในการใช้ติดตั้งและใช้งาน สัญญาณสามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้*

ประเภทของสวิทช์ไร้สาย Step

แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

 • กลุ่ม fixed code เป็นรุ่นที่ตัวรับและรีโมทที่จำหน่าย ต้องทำการคู่กัน หากรีโมทหาย จะไม่สามารถใช้งานรีโมทได้ (แต่ยังสามารถใช้สวิทช์ผนังในการเปิด-ปิดได้) สวิทช์รีโมทในกลุ่มนี้ได้แก่รุ่น ชุดอุปกรณ์ I501
 • กลุ่ม learning code เป็นรุ่นที่มีความสามารถในการปรับจูนกัน ระหว่างรีโมทและตัวรับสัญญาณสวิทช์ไร้สายได้ ตัวรับ 1 ตัวสามารถเพิ่มรีโมทเพื่อควบคุมได้หลายตัว หรือรีโมท 1 ตัวก็สามารถควบคุมตัวรับได้หลายๆตัวเช่นกัน สวิทช์รีโมทในกลุ่มนี้ได้แก้ชุดอุปกรณ์ I502L, I503L1, I508L1 ซึ่งหากต้องการเพิ่มตัวรับและรีโมท ก็มีแยกจำหน่ายต่างหากตามรุ่นต่างๆที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

*ระยะการควบคุมอาจลดลงจากการผ่านสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวนต่างๆ

ประโยชน์ของสวิทช์ไร้สาย iSeries

 • หมดปัญหาเรื่องไฟดูด เพราะไม่ได้สัมผัสกับสวิทช์ผนังโดยตรงในการเปิด ปิดไฟ แต่เป็นการควบคุมจากรีโมทแทน
 • ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในการการเดินสายไฟใหม่
 • ใช้ร่วมกับสวิทช์ผนังเดิมได้โดยไม่ต้องเดินสายไฟใหม่ให้ยุ่งยาก
 • มีคุณสมบัติ “การเรียนรู้” ซึ่งทำให้รีโมท และตัวรับ ไม่จำเป็นจะต้องมาแบบแพคคู่ ถึงแม้รีโมทจะหายก็สามารถซื้อรีโมทใหม่มาเรียนรู้จับคู่กันได้ (VDO การเรียนรู้โค้ด)
 • ด้วยคุณสมบัติ “การเรียนรู็” ทำให้วงจรนั้นๆ สามารถบังคับได้ด้วยรีโมทหลายๆตัว ทำได้ง่ายภายใน 1 นาที (VDO การเรียนรู้โค้ด)
 • ควบคุมวงจรไฟฟ้าแบบไร้สาย ประยุกต์ได้กับทุกห้อง จะติดสวิทช์ควบคุมไฟในสวน ไฟรั้วหน้าบ้าน เป็นสวิทช์สองทางโถงบันได หรือใช้กับมอเตอร์ตัวเล็ก iSeries ช่วยคุณได้ในทุกสถานการณ์

ในปัจจุบัน iSeries ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ (รีโมท + ตัวรับ), อุปกรณ์ตัวรับ, อุปกรณ์ส่งสัญญาณหรือรีโมท หลายรุ่นได้แก่

Step iSeries

ชุดสวิทช์ไร้สาย(จำหน่ายเป็นชุดประกอบด้วยตัวรับและรีโมท)

 • I501 : สวิทช์ไร้สาย 1 วงจร ใช้ง่าย กะทัดรัด (ไม่มีคุณสมบัติการล้างและเรียนรู้โค้ดเหมือนรุ่นอื่น)
 • I502L : สวิทช์ไร้สาย 4 วงจร พร้อมฟังก์ชันการเรียนรู้โค้ด
 • I503L1 : สวิทช์ไร้สาย 1 วงจร พร้อมฟังก์ชันการเรียนรู้โค้ด สามารถเลือกเปิด – ปิดไฟที่ผนังได้
 • I508L1 : สวิทช์ไร้สายแบบปลั๊กเสียบ 1 วงจร มีฟังก์ชันการเรียนรู้โค้ด ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ

ซึ่งชุุดสวิทช์ไร้สายทั้ง 4 รุ่น มีจำหน่ายแล้วผ่านตัวแทนจำหน่ายหลายช่องทาง (สั่ง online ได้ที่ ThaiElecShop.com) ในแต่ละรุ่น มีคุณสมบัติหลักเดียวกันคือเป็นสวิทช์ไร้สายแบบคลื่นความถี่วิทยุ แต่แตกต่างกันด้วย function การควบคุม ปริมาณโหลดต่อพ่วง จำนวนวงจรที่สามารถต่อได้รวมถึงฟังก์ชันพิเศษการเรียนรู้รีโมท/อุปกรณ์สวิทช์

การใช้งานรีโมท

การใช้งาน remote Step iSeries แบบ Self-locking และ Inter-locking

วิธีการใช้งาน remote iSeries

คำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์

stair

การติดตั้งสวิทช์ไร้สายทั้งสามรุ่น ควรมีการวางแผนให้ตรงกับจุดประสงค์การใช้งานและ lifestyle ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องการใช้สวิทช์ไร้สายเพื่อควบคุมไฟในสวนซึ่งเป็นหลอดประหยัดไฟขนาดไม่เกิน 25 วัตต์เพียง 3 หลอด มีการเดินสายไฟเดิมไว้ใช้งานอยู่แล้ว แต่ผู้ใช้อยากใช้สวิทช์ไร้สายร่วมด้วยจะได้ไม่ต้องเดินไปปิดสวิทช์ผนังเดิม ในกรณีนี้ สวิทช์ไร้สายรุ่น I501 เหมาะสมกับการใช้งานมากกว่ารุ่นอื่นๆ อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าด้วยค่ะ

บริเวณที่สามารถใช้สวิทช์ไร้สายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น  ในห้องนอนที่สวิทช์ผนังเปิดปิด อยู่ไกลจากเตียงมาก สวิทช์ไร้สายช่วยให้ผู้ใช้เปิด  ปิด ไฟได้จากหัวเตียว โดยไม่ต้อง  เดินสายไฟใหม่ หรือ การประยุกต์สวิทช์ไร้สายกับโถงบันไดแทนการเดินสวิทช์สองทาง ซึ่งจะเลือก ใช้กับ  I501 หรือ ประยุกต์สวิทช์สองทางกับคุณสมบัติของ I502L ก็ได้

able_decor_and_architech.co.,ltd

ขอบคุณภาพจาก able decor and architech co.,ltd

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการต่อสวิทช์ไร้สาย เพื่อใช้กับอุปกรณ์พิเศษอื่น เช่น มอเตอร์ ทางบริษัทไม่แนะนำให้ใช้ต่อกับอุปกรณ์โดยตรง เนื่องจากกระแสกระชากจากมอเตอร์ในจังหวะที่เปิด อาจสูงเกินขีดจำกัดของตัวรับ ทำให้เกิดความเสียหายได้ ผู้ติดตั้งควรต่อพ่วงกับอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นเพื่อความปลอดภัย ท่านสามารถอ่านบทความการติดตั้งสวิทช์ไร้สายกับมอเตอร์ได้ที่นี่ค่ะ

water pump7_edi

 พบกับหลากหลายบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงสวิทช์ไร้สายได้ที่นี่ Step INFO blog

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

8 Comments

 1. ภูมิ says:

  ผมสนใจสั่งเป็นจำนวนมาก ต้องติดต่ออย่างไรครับ

  ขอบคุณครับ

 2. admin says:

  หากสะดวกสั่งซื้อ online สั่งผ่าน ThaiElecShop.com ได้เลยค่ะ ส่งไว ได้ของชัวร์ พร้อมบริการประกันสินค้าตามเงื่อนไขของโรงงานค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 3. นฤมล says:

  รีโมทสีขาวที่มีเสา ใช้กับ i502l ได้หรือเปล่าคะ พอดีตอนซื้อเป็นชุดมา เป็นรีโมทอีกรุ่นน่ะค่ะ

 4. admin says:

  รีโมทรุ่น R606 สีขาวเป็นรีโมทรุ่นใหม่ที่มีเสาส่งสัญญาณ สามารถใช้ได้ทั้งกับตัวรับในรุ่น iSeries : I502 และ I503L1 ค่ะ

 5. อภิเชษฐ์ says:

  สอบถามครับ i502l ผมซื้อมานานแล้ว ติดปัญหาตอนหลัง กด ON ไฟติดทุกดวง แล้วก็ดับหมด ต้องกดOFF แล้วเปลี่ยนมากด หมายเลขแทน พอจะมีวิธีแก้ไหมครับ

 6. Step Admin Team says:

  ไม่ทราบว่าลูกค้าเคยลองล้างโค้ดแล้วเรียนรู้ใหม่หรือยังคะ admin แนะนำให้ลองใช้วิธีนี้ก่อนค่ะ หากยังติดปัญหาอยู่ รบกวนติดต่อทางช่องทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาทำการค่ะ

  VDO แนะนำ I502L ตอนที่ 2 – การล้างโค้ด
  VDO แนะนำ I502L ตอนที่ 3 – การเรียนรู้โค้ด (code learning)

 7. พรเทพ ปัญจจิตติ says:

  ปัจจุบันใช้รุ่น I501 เข้าใจว่า battery remote หมด มีแนะนำวิธีเปลี่ยนมั้ยครับ

 8. Step Admin Team says:

  สวัสดีค่ะ
  ลูกค้าสามารถเปลี่ยน battery remote ได้เองค่ะ ใช้ขนาด battery เหมือนรุ่นอื่นๆ คือ 27A ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE