ระยะการควบคุมสวิตไร้สาย
สวิทซ์ไร้สายมีระยะการควบคุมลดลง?
30/10/2012
สวิทชไร้สาย I502L สวิทช์รีโมท

สวิทช์ไร้สายรุ่น I502L ไม่เหมาะที่จะใช้ร่วมกับระบบสวิทช์ 2 ทางเดิมที่ติดตั้งไว้แล้ว แต่จะสะดวกสำหรับการติดตั้งใหม่ เพราะสามารถประยุกต์สวิทช์ I502L ให้ตอบโจทย์การใช้ได้เหมือนระบบสวิทช์สองทาง โดยไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อให้เป็นสวิทช์สองทางเลย เพียงใช้เทคนิคความสามารถของอุปกรณ์ตัวรับ I502L และรีโมท 2 ตัว ก็สามารถเปิดไฟได้ทั้งจากตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งอาจจะอยู่โถงบันไดด้านบน และตำแหน่งที่สองซึ่งเป็นบันไดด้านล่าง เป็นต้น

การเดินสายไฟ ให้เดินเป็นระบบทางเดียวธรรมดา ติดตั้งสวิทช์ผนังไว้ที่ชั้นบนหรือล่างก็ได้ตามแต่สะดวก (สวิทช์ผนังที่ติดตั้งก็เพื่อควบคุมการจ่ายไฟเข้าตัวรับ I502L เท่านั้น) ต่อจากนั้นให้ใช้รีโมท 2 ตัวในการควบคุมตัวรับ 1 ตัว ดังนั้นผู้ใช้ต้องเรียนรู้รีโมทเพิ่มหนึ่งตัวนะคะ แล้วนำตัวรีโมทติดไว้ที่โถงบันไดด้านล่างหนึ่งตัว ด้านบนหนึ่งตัว

ถ้าผู้ใช้จะใช้สวิทช์ไร้สายกับระบบสวิทช์สองทางที่ติดตั้งไว้แล้ว ควรใช้เป็นรุ่น I501 ค่ะ

I502L สวิทช์สองทาง

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE