ตัวรับสวิทช์ไร้สาย RS503L1
I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Self Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ
07/09/2015
Step iSeries รีโมท เปิด ปิด ไฟ
VDO แนะนำการใช้รีโมท iSeries
24/10/2015

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Inter Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ

ตัวรับสวิทช์ไร้สาย Step iSeries รุ่น I503L1 จะมีสวิทช์เล็กๆข้างตัวรับ ซึ่งใช้สำหรับเรียนรู้กับรีโมท iSeries ได้ด้วย นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้วยสวิทช์ผนังหลักที่ต่อเข้ากับตัวรับ หากผู้ใช้ต้องการเรียนรู้กับรีโมทโดยให้ปุ่มเปิดแตกต่างจากปุ่มปิด (Inter locking) จะมีขั้นตอนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

รีโมท I503L1 เรียนรู้โค้ด สวิทช์ไร้สาย

การเรียนรู้โค้ดแบบ Inter Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ

1. กดปุ่ม learning switch ที่ข้างตัวรับ 1 ครั้ง ไฟ LED บนตัวรับจะติด
2. กดปุ่มบนรีโมทที่ต้องการให้เป็นปุ่มเปิด 1 ครั้ง (ในตัวอย่างใช้ปุ่มขาว) ไฟ LED บนตัวรับจะดับ
3. กดปุ่มบนรีโมทเพื่อให้เป็นปุ่มปิด 1 ครั้ง (เลือกปุ่มใดๆเพื่อใช้สำหรับปิด ในตัวอย่างใช้ ปุ่มดำ)  ไฟ LED บนตัวรับจะติด (เป็นการเรียนรู้แบบ Inter-locking ปุ่มเปิด-ปิด แยกกัน)
4. กดปุ่มปิด (ปุ่มดำ) บนรีโมทปุ่มเดิมอีก 1 ครั้ง ไฟ LED บนตัวรับจะดับเพื่อตกลงให้ software จดจำ process สำหรับปุ่มดังกล่าว และจบกระบวนการการเรียนรู้โค้ด

การเรียนรู้โค้ดระหว่างตัวรับและรีโมทด้วยวิธีนี้ เหมาะสำหรับตัวรับที่ติดตั้งในจุดที่สะดวกต่อการปรับตั้ง หรือในกรณีการติดตั้งแบบสวิทช์ผนังหลัก 1 จุดต่อเพื่อจ่ายให้ให้ตัวรับ (RS503L1) 2 ตัวขึ้นไป หากเรียนรู้ด้วยสวิทช์ผนัง จะทำให้รีโมทไปควบคุมตัวรับทุกตัวพร้อมกัน ดังนั้น การเรียนรู้ที่ปุ่มข้างตัวรับ จะป้องกันกรณีดังกล่าว

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE