Step iSeries remote Swtich

การติดตั้ง ปรับแต่ง ใช้งานสวิทช์ Step


Step INFO Blog รวบรวมการใช้งานและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Step พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ท่านสามารถเลือกอ่านบทความจากหมวดหมู่ด้านขวามือ หรือรายการบทความแบบสุ่มตามรายการที่สดงด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลต่างๆภายใน website ได้ โดยการหาจาก keyword ในส่วน “search” ด้านขวามือ

สวิทช์ไร้สายiSeries

บทความแนะนำในหมวดหมู่สวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries

VDO การใช้งานสวิทช์ไร้สาย

VDO การใช้งานและเรียนรู้โค้ดสวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries
21/09/2015

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Inter Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Inter Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ ตัวรับสวิทช์ไร้สาย Step iSeries รุ่น I503L1 จะมีสวิทช์เล็กๆข้างตัวรับ ซึ่งใช้สำหรับเรียนรู้กับรีโมท iSeries ได้ด้วย นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้วยสวิทช์ผนังหลักที่ต่อเข้ากับตัวรับ หากผู้ใช้ต้องการเรียนรู้กับรีโมทโดยให้ปุ่มเปิดแตกต่างจากปุ่มปิด (Inter locking) […]
SHOP ONLINE