ข้อควรรู้เกี่ยวกับสวิทช์ไร้สาย
10 ข้อควรรู้เมื่อเลือกใช้ Step iSeries
26/07/2015
I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Inter Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ
21/09/2015
ตัวรับสวิทช์ไร้สาย RS503L1

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Self Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ

การเรียนรู้โค้ดของสวิทช์ไร้สาย Step iSeries รุ่น I503L1 สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยสวิทช์ฝาผนังที่ต่อจ่ายไฟให้ตัวรับ หรือ สวิทช์เล็กๆบนตัวรับ ผู้ใช้พิจารณาเลือกใช้วิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสมและความถนัดของการใช้อุปกรณ์ ในบทความนี้จะแสดงวิธีเรียนรู้แบบ Self locking ด้วยสวิทช์เล็กบนตัวรับ

แผนภาพวงจรการติดตั้งสวิทช์ I503L1

แผนภาพวงจรการติดตั้งสวิทช์ I503L1

I503L1 iseries สวิทช์ไร้สาย เรียนรู้โค้ด รีโมท

การเรียนรู้โค้ดแบบ self Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ

1. กดปุ่ม learning switch ที่ข้างตัวรับ 1 ครั้ง ไฟ LED บนตัวรับจะติด
2. กดปุ่มบนรีโมทที่ต้องการให้เป็นปุ่มเปิด 1 ครั้ง ไฟ LED บนตัวรับจะดับ
3. กดปุ่มบนรีโมทปุ่มเดิม (เรียนรู้แบบ Self-locking ปุ่มเปิด-ปิด เป็นปุ่มเดียวกัน) เพื่อให้เป็นปุ่มปิด 1 ครั้ง ไฟ LED บนตัวรับจะติด
4. กดปุ่มบนรีโมทปุ่มเดิมอีก 1 ครั้ง ไฟ LED บนตัวรับจะดับเพื่อตกลงให้ software จดจำ process สำหรับปุ่มดังกล่าว เพื่อจบกระบวนการการเรียนรู้โค้ด

การเรียนรู้โค้ดระหว่างตัวรับและรีโมทด้วยวิธีนี้ เหมาะสำหรับตัวรับที่ติดตั้งในจุดที่สะดวกต่อการปรับตั้ง หรือในกรณีการติดตั้งแบบสวิทช์ผนังหลัก 1 จุดต่อเพื่อจ่ายให้ให้ตัวรับ (RS503L1) 2 ตัวขึ้นไป หากเรียนรู้ด้วยสวิทช์ผนัง จะทำให้รีโมทไปควบคุมตัวรับทุกตัวพร้อมกัน ดังนั้น การเรียนรู้ที่ปุ่มข้างตัวรับ จะป้องกันกรณีดังกล่าว

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE