Step iSeries remote Swtich

การติดตั้ง ปรับแต่ง ใช้งานสวิทช์ Step


Step INFO Blog รวบรวมการใช้งานและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Step พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ท่านสามารถเลือกอ่านบทความจากหมวดหมู่ด้านขวามือ หรือรายการบทความแบบสุ่มตามรายการที่สดงด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลต่างๆภายใน website ได้ โดยการหาจาก keyword ในส่วน “search” ด้านขวามือ

สวิทช์ไร้สายiSeries

บทความแนะนำในหมวดหมู่สวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries

VDO การใช้งานสวิทช์ไร้สาย

VDO การใช้งานและเรียนรู้โค้ดสวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries
12/01/2016
iSeries สวิทช์ไร้สาย ปลัีกเสียบ

VDO การเรียนรู้และลบโค้ดรีโมท Step iSeries รุ่น I508L1

[h2]เรียนรู้และลบโค้ดรีโมท[/h2] การเรียนรู้โค้ด (Code Learning) เป็น function พิเศษของสวิทช์ไร้สาย Step iSeries ทำให้ปลั๊กตัวรับหนึ่งตัวถูกควบค­ุมด้วยรี­โมทหลายๆตัว ในทางกลับกัน รีโมทหนึ่งตัวก็สามารถคุมปลั๊กตัวรับได้หล­าย ๆ ตัวเช่นกัน สำหรับผู้ใช้ที่ซื้อปลั๊กตัวรับสวิทช์ไร้สายแยกมา […]
07/09/2015
ตัวรับสวิทช์ไร้สาย RS503L1

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Self Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Self Locking ด้วยสวิทช์ข้างตัวรับ การเรียนรู้โค้ดของสวิทช์ไร้สาย Step iSeries รุ่น I503L1 สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยสวิทช์ฝาผนังที่ต่อจ่ายไฟให้ตัวรับ […]
22/06/2015

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Inter Locking ด้วยสวิทช์หลัก

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Inter Locking ด้วยสวิทช์หลัก I503L1 เป็นสวิทช์ไร้สายที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้โค้ด ซึ่งทำให้ตัวรับ (RS503L1) สามารถจับคู่กับรีโมทได้หลายตัว (สูงสุด 10 ตัว หรือ 5 […]
15/06/2015

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Self Locking ด้วยสวิทช์หลัก

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Self Locking ด้วยสวิทช์หลัก I503L1 เป็นสวิทช์ไร้สายที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้โค้ด ซึ่งทำให้ตัวรับ (RS503L1) สามารถจับคู่กับรีโมทได้หลายตัว (สูงสุด 10 ตัว หรือ 5 […]
SHOP ONLINE