คุม โคมไฟ ด้วย รีโมท step
ประยุกต์สวิทช์รีโมท I502L กับการควบคุมแชนเดอเลีย
28/05/2015
I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Inter Locking ด้วยสวิทช์หลัก
22/06/2015

Modern Office Room Design

I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Self Locking ด้วยสวิทช์หลัก

I503L1 เป็นสวิทช์ไร้สายที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้โค้ด ซึ่งทำให้ตัวรับ (RS503L1) สามารถจับคู่กับรีโมทได้หลายตัว (สูงสุด 10 ตัว หรือ 5 ตัว หากใช้ปุ่ม on/off เพื่อให้เป็นปุ่มเปิด-ปิด หมดทุกวงจร) ซึ่งการเรียนรู้โค้ดวิธีหนึ่งคือการเรียนรู้แบบ Self Locking (ใช้ปุ่มเดียวกันบนรีโมททั้งการเปิดและปิด) ด้วยสวิทช์หลักร่วมกับรีโมท ที่ใช้กับตัวรับนี้

step เรียนรู้โค้ด สวิทช์ไร้สาย รีโมท

เรียนรู้โค้ดรีโมทด้วยสวิทช์ผนัง

วิธีการเรียนรู้โค้ด มีดังต่อไปนี้

  1. เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่ออยู่กับตัวรับที่ต้องการ (ถ้าสวิทช์เปิดอยู่แล้วให้ ปิด ค้างไว้ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่
  2. ในระยะเวลา 3-4 วินาทีหลังจากเปิดสวิทช์ผนัง ให้กดปุ่มบนรีโมทที่จะใช้เป็นปุ่มสำหรับเปิดจนหลอดไฟติดสว่างจึงปล่อย (ต้องกดค้างประมาณ 4-6 วินาทีจดหลอดไฟสว่าง)
  3. กดปุ่มเดิม 1 ครั้งให้ไฟดับ ซึ่งเป็นการกำหนดให้อุปกรณ์เข้าใจว่า กดปุ่มที่รีโมทหนึ่งครั้งเพื่อเปิด และกดปุ่มเดียวกันอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิด
  4. การทำการเรียนรู้โค้ดเรียบร้อย

การเรียนรู้โค้ดระหว่างรีโมทและตัวรับสวิทช์ไร้สาย Step iSeries ด้วยสวิทช์ผนังเหมาะสำหรับการปรับจูนเพื่อเพิ่มรีโมทหลังจากการติดตั้งตัวรับเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไม่สะดวกหากต้องกดปุ่มข้างตัวรับซึ่งอาจติดตั้งไว้ในที่ๆไม่สะดวกที่จะไปปรับตั้งที่ตัวรับเพื่อเรียนรู้

ท่านสามารถอ่านวิธีเรียนรู้โค้ด แบบใช้ปุ่มรีโมทเปิดและปิดคนละปุ่มได้ที่นี่ค่ะ

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE