Step iSeries remote Swtich

การติดตั้ง ปรับแต่ง ใช้งานสวิทช์ Step


Step INFO Blog รวบรวมการใช้งานและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Step พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ท่านสามารถเลือกอ่านบทความจากหมวดหมู่ด้านขวามือ หรือรายการบทความแบบสุ่มตามรายการที่สดงด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลต่างๆภายใน website ได้ โดยการหาจาก keyword ในส่วน “search” ด้านขวามือ

สวิทช์ไร้สายiSeries

บทความแนะนำในหมวดหมู่สวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries

VDO การใช้งานสวิทช์ไร้สาย

VDO การใช้งานและเรียนรู้โค้ดสวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries
14/02/2015
iSeries remote สวิทช์รีโมท

รูปแบบการกดใช้งานสวิทช์ไร้สาย I503L1

Feature หรือคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาในตัวรับ RS503L1 หรือ เซตรีโมทสวิทช์ I503L1 คือรูปแบบการใช้งานรีโมทสวิทช์ แบ่งตามฟังก์ชั่นการกดใช้งาน โดยลักษณะใช้งานรีโมทสวิทช์กับตัวรับ RS503L1 มี 2 แบบค่ะ 1. Self-Locking […]
30/10/2012
ตำแหน่ง สวิตรีโมท

ตัวรับของสวิทช์ไร้สายควรติดตั้งไว้ตรงไหน?

ตำแหน่งการติดตั้งสวิทช์รีโมทและกล่องตัวรับสัญญาณของ สวิทช์ไร้สาย Step รุ่น I502L
30/10/2012
ระยะการควบคุมสวิตไร้สาย

สวิทซ์ไร้สายมีระยะการควบคุมลดลง?

ในคู่มือได้ระบุระยะการควบคุมไว้ 15-25 เมตร เป็นระยะในที่เปิดโล่ง ระยะการควบคุมอาจลดลงด้วยสาเหตุต่างๆ โดยไม่เกี่ยวกับความบกพร่องของตัวสินค้า
SHOP ONLINE