Step iSeries remote Swtich

การติดตั้ง ปรับแต่ง ใช้งานสวิทช์ Step


Step INFO Blog รวบรวมการใช้งานและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Step พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ท่านสามารถเลือกอ่านบทความจากหมวดหมู่ด้านขวามือ หรือรายการบทความแบบสุ่มตามรายการที่สดงด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลต่างๆภายใน website ได้ โดยการหาจาก keyword ในส่วน “search” ด้านขวามือ

สวิทช์ไร้สายiSeries

บทความแนะนำในหมวดหมู่สวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries

VDO การใช้งานสวิทช์ไร้สาย

VDO การใช้งานและเรียนรู้โค้ดสวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries
28/05/2015
คุม โคมไฟ ด้วย รีโมท step

ประยุกต์สวิทช์รีโมท I502L กับการควบคุมแชนเดอเลีย

ประยุกต์สวิทช์รีโมท I502L กับการควบคุมแชนเดอเลีย ปัจจุบันการใช้ไฟช่อหรือไฟประดับขนาดใหญ่ (Chandelier) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณโถงทางเข้าบ้าน ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร นอกจากจะใช้เพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืน ยังเพิ่มความสวยงามและหรูหราให้กับบริเวณโดยรอบตัวบ้าน โคมไฟเหล่านี้มักมีจำนวนหลอดในตัวโคมค่อนข้างมาก ที่พบเห็นโดยทั่วไปจะใช้เป็นหลอดไส้ขนาด 10-40 วัตต์ […]
SHOP ONLINE