Step iSeries remote Swtich

การติดตั้ง ปรับแต่ง ใช้งานสวิทช์ Step


Step INFO Blog รวบรวมการใช้งานและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Step พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ท่านสามารถเลือกอ่านบทความจากหมวดหมู่ด้านขวามือ หรือรายการบทความแบบสุ่มตามรายการที่สดงด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลต่างๆภายใน website ได้ โดยการหาจาก keyword ในส่วน “search” ด้านขวามือ

สวิทช์ไร้สายiSeries

บทความแนะนำในหมวดหมู่สวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries

VDO การใช้งานสวิทช์ไร้สาย

VDO การใช้งานและเรียนรู้โค้ดสวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries
21/07/2014
สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

วิธีการติดตั้ง Step M201 : Motion Sensor

ขั้นตอนการต่อใช้งานอุปกรณ์ M201 Motion Switch อุปกรณ์ที่ให้มากับกล่องผลิตภัณฑ์สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ได้แก่ M201 Motion Sensor / สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 1 ชิ้น Wire nut […]
11/03/2013
ปรับแต่งสวิทช์ Step

การติดตั้งสวิทช์แสง Step

วิธีติดตั้งและปรับแต่งสวิทช์แสงตามคู่มือที่ให้พร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์
SHOP ONLINE