Step iSeries remote Swtich

การติดตั้ง ปรับแต่ง ใช้งานสวิทช์ Step


Step INFO Blog รวบรวมการใช้งานและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Step พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ท่านสามารถเลือกอ่านบทความจากหมวดหมู่ด้านขวามือ หรือรายการบทความแบบสุ่มตามรายการที่สดงด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลต่างๆภายใน website ได้ โดยการหาจาก keyword ในส่วน “search” ด้านขวามือ

สวิทช์ไร้สายiSeries

บทความแนะนำในหมวดหมู่สวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries

VDO การใช้งานสวิทช์ไร้สาย

VDO การใช้งานและเรียนรู้โค้ดสวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries
12/01/2016
iSeries สวิทช์ไร้สาย ปลัีกเสียบ

VDO การเรียนรู้และลบโค้ดรีโมท Step iSeries รุ่น I508L1

[h2]เรียนรู้และลบโค้ดรีโมท[/h2] การเรียนรู้โค้ด (Code Learning) เป็น function พิเศษของสวิทช์ไร้สาย Step iSeries ทำให้ปลั๊กตัวรับหนึ่งตัวถูกควบค­ุมด้วยรี­โมทหลายๆตัว ในทางกลับกัน รีโมทหนึ่งตัวก็สามารถคุมปลั๊กตัวรับได้หล­าย ๆ ตัวเช่นกัน สำหรับผู้ใช้ที่ซื้อปลั๊กตัวรับสวิทช์ไร้สายแยกมา […]
SHOP ONLINE