Step iSeries remote Swtich

การติดตั้ง ปรับแต่ง ใช้งานสวิทช์ Step


Step INFO Blog รวบรวมการใช้งานและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Step พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ท่านสามารถเลือกอ่านบทความจากหมวดหมู่ด้านขวามือ หรือรายการบทความแบบสุ่มตามรายการที่สดงด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลต่างๆภายใน website ได้ โดยการหาจาก keyword ในส่วน “search” ด้านขวามือ

สวิทช์ไร้สายiSeries

บทความแนะนำในหมวดหมู่สวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries

VDO การใช้งานสวิทช์ไร้สาย

VDO การใช้งานและเรียนรู้โค้ดสวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries
30/10/2012

สวิทช์ไร้สาย รุ่น I501 และ I502L ใช้คุมมอเตอร์ ได้หรือไม่?

เรื่องนี้เป็นเรื่องคล้ายคลึงกับการต่อตัวสวิทช์ไร้สายเข้ากับปั๊มน้ำค่ะ แต่ เนื่องจาก โหลดชนิดมอร์เตอร์ จะมีกระแสกระชาก(Inrush Current)ในขณะจ่ายไฟเข้าสูงมากถึงประมาณ 6-10 เท่าของกระแสปกติ(Rated Current)หากไม่ระมัดระวังการใช้งาน อาจทำให้ตัวรับของชุดรีโมท เสียหายได้ ตัวมอร์เตอร์เองก็มีหลายแบบ หลายยี่ห้อ ซึ่งมีค่าทางไฟฟ้าไม่เหมือนกันจึงเป็นการยากที่จะเจาะจงให้แน่นอนได้ว่าใช้ได้สูงสุดเป็นกี่วัตต์? พิกัดด้านกระแสสูงสุดที่ตัวรับของ I501,I502L […]
30/10/2012
ปั๊มน้ำ รีโมท Step iSeries

สวิทช์ไร้สาย รุ่น I501 และ I502L ใช้คุมปั๊มน้ำ ได้หรือไม่?

การติดตั้งสวิทช์ไร้สายเพื่อคุ้มปั๊มน้ำ
30/10/2012
ปั๊มน้ำ รีโมท Step iSeries

สวิทช์ไร้สายกับ “ปั๊มน้ำ”

การใช้งานสวิตไร้สายกับปั๊มน้ำขนาดเล็ก
SHOP ONLINE