Step iSeries remote Swtich

การติดตั้ง ปรับแต่ง ใช้งานสวิทช์ Step


Step INFO Blog รวบรวมการใช้งานและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Step พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ท่านสามารถเลือกอ่านบทความจากหมวดหมู่ด้านขวามือ หรือรายการบทความแบบสุ่มตามรายการที่สดงด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลต่างๆภายใน website ได้ โดยการหาจาก keyword ในส่วน “search” ด้านขวามือ

สวิทช์ไร้สายiSeries

บทความแนะนำในหมวดหมู่สวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries

VDO การใช้งานสวิทช์ไร้สาย

VDO การใช้งานและเรียนรู้โค้ดสวิทช์ไร้สาย (รีโมท) iSeries
17/01/2013
สวิทช์รีโมท

VDO แนะนำ I502L ตอนที่ 3 – การเรียนรู้โค้ด (code learning)

การเรียนรู้โค้ด (Code Learning) เป็น function พิเศษของสวิทช์ไร้สาย Step Iseries I502L การทำงานนี้ส่งผลให้ตัวรับหนึ่งตัวถูกควบคุมด้วยรีโมทหลายๆตัวได้
30/10/2012
สวิทชไร้สาย I501 สวิทช์รีโมท

จะเลือกใช้ I501 หรือ I502L ดี?

สวิทช์ไร้สายของ Step ในขณะนี้มี 2 รุ่นด้วยกัน แต่จะเลือกใช้รุ่นไหนดี? เรื่องนี้อาจเป็นปัญหาสำหรับลูกค้าหลายๆท่าน แต่ทางเราก็มีหลักเกณฑ์พิจารณาง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ หากเดินไฟเรียบร้อยดีอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายโดยการใช้รีโมทควบคุมอีกทีและคุมเพียงแค่จุดเดียว ควรติดตั้ง I501 แต่หากต้องการติดตั้งใหม่โดยไม่อยากเดินสายไฟอีก ก็ควรติดตั้ง I502L […]
30/10/2012
ตำแหน่ง สวิตรีโมท

ตัวรับของสวิทช์ไร้สายควรติดตั้งไว้ตรงไหน?

ตำแหน่งการติดตั้งสวิทช์รีโมทและกล่องตัวรับสัญญาณของ สวิทช์ไร้สาย Step รุ่น I502L
SHOP ONLINE